niedziela, 25 maja 2014

Czy istnieje kompetentna energia. Wzorzec uniwersalnej jakości życia

"Czyńcie sobie ziemię poddaną, panujcie ..." (Rdz 1,28). 


Wyzwania stojące przed człowiekiem XXI wieku wymagają doskonalenia potencjału intelektualnego, który łączy doświadczenie minionych pokoleń i potrzeby wybiegające w przyszłość kolejnych. Księga natury to skarbnica wiedzy o bioarchitekturze i jej uniwersalnym zastosowaniu w każdej dziedzinie doskonalenia jakości życia. Aktualność, ważność oraz utylitarne znaczenie biosfery i sfery wizualnej dla człowieka wynika z konieczności zmiany podejścia do życia na projakościowe, jako warunku prawidłowego rozwoju. Rozumienie praw natury i ich materialnej, wizualnej demonstracji w świecie fizycznym umożliwia doskonalenie na bardzo subtelnym i zaawansowanym poziomie (rozwoju świadomości, inteligencji i innowacyjności). Daleka przyszłość jakości życia leży w zwinnym i efektywnym sterowaniu materią z poziomu bioarchitektury (jako infrastruktury sfery wizualnej).

Jak mogłoby wyglądać życie w stanie pełnej harmonii człowieka z naturą? Na to pytanie znajdujemy różnorodną lecz spójną odpowiedź nauki, sztuki i religii. Śladem najdoskonalszej jakości życia jest wiedza o tym, jak człowiek może zapanować nad materią, jak materia jest posłuszna władzy człowieka.


Bioarchitektura

W języku nauki i techniki pojęcie życia wiąże się ze zjawiskiem pola elektrycznego, które tworzy warunki życiodajne. Pole, które ma zdolność stymulacji jakości życia na poziomie komórkowym cechuje specyficzna budowa i zasada działania, opisane oraz potwierdzone przez nauki ścisłe i przyrodnicze.

Miejsce o dobrej energii to takie, które tworzy optymalne warunki dla twórczego i konstruktywnego wzrostu - w którym każdy człowiek chce cały czas przebywać, w którym zdrowo kiełkują nasiona, w którym ludzie i zwierzęta mają mocny system odpornościowy i dobre samopoczucie. Energię można zmierzyć za pomocą pola elektrycznego, nazywanego biopolem. Sekret doskonalenia uniwersalnej jakości życia zawarty jest w Księdze Natury - kodzie DNA oraz w istocie działania dobrego biopola. 


Jak tworzy się przyjazne otoczenie

Wiedza o życiu jest zarchiwizowana w kodzie DNA. Człowiek jest „spakowany” czyli biofizycznie skondensowany. Żeby mógł rozpakować swe archiwum wiedzy i w pełni korzystać z potencjału elektromagnetycznego musi zaistnieć odpowiednia jakość otoczenia, która stymuluje świadomość i potrzebę połączenia z biopolem. Człowieka odłączonego lub częściowo kompatybilnego można porównać do sprzętu bez wtyczki, prądu, baterii lub oprogramowania. Zawirusowanego lub uszkodzonego. Całkowita synchronizacja z polem elektrycznym w dowolnym momencie umożliwia człowiekowi efektywne sterowanie jakością życia z poziomu komórki biologicznej. Oznacza to pokonanie barier fizycznych i ograniczeń psychicznych w świecie materii. 

O tym, że bez harmonizacji z naturą pełny rozwój człowieka stoi pod znakiem zapytania, przekonuje nas wiele dziedzin wiedzy, nauki, sztuki i religia. Umiejętność budowy warunków korzystnych dla trwałego wzrostu i rozwoju istot żywych staje się priorytetem przetrwania ludzkości oraz istoty „człowieczeństwa” i wiąże się z poprawą jakości w otoczeniu wizualnym. 
Człowiek funkcjonujący w zdrowym biopolu i sferze wizualnej zdolny jest wznieść się na wyższy poziom świadomości, inteligencji i innowacji. Istotne staje się wykorzystanie tej wiedzy w praktyce codziennej  i zawodowej człowieka, (która zapisze się w genetyce kolejnych pokoleń jako informacja o doświadczeniu przodków).
Niestety, taki wymiar rozumienia i projektowania jakości życia pozostanie nieznany i owiany tajemnicą dotąd, aż cywilizacja odłączona od biopola (która przestała żyć w zgodzie z przyrodą i na niej się wzorować) podłączy się z powrotem do swego źródła energii za pomocą bioarchitektury.


Bios Logos

Nauka o życiu kieruje naszą uwagę na fakt, że istotą rozwoju jest sposób dystrybucji informacji, który decyduje o naszej jakości życia już na poziomie ładunków elektrycznych i biologicznych komórek. 

W świecie materialnym wszystko posiada ładunki dodatnie i ujemne. W kontekście bio inżynierii, życie to idealna dystrybucja ładunku elektrycznego, który jest fraktalny. Oznacza to, że dzieląc się i mnożąc, ładunek tworzy samopodobieństwo. Poprzez ładunek o takiej budowie, nowe życie otrzymuje pełne i nienaruszoną informację o doświadczeniach jakości życia poprzednich żywych struktur, w postaci energii przekazanej w DNA. W języku technicznym, dzięki fraktalności opartej na złotym podziale dokonuje się niedestruktywne przechodzenie ładunków elektrycznych przez siebie, czyli konstruktywna kompresja informacji. W ten sposób ładunki pozostają w zgodzie, a informacja w nich zawarta może być bezpiecznie osadzona w kodzie genetycznym, w biopolu i w otoczeniu wizualnym człowieka. Dzięki temu, wszystko, co umiera pozostawia po sobie wiedzę o swoim rodzaju i rozwoju, a to, co się rodzi może z tej wiedzy skorzystać i się doskonalić. Odkrycie mechaniki DNA przez Dana Wintera stawia w zupełnie innym świetle historyczne, polityczne i egzystencjalne problemy człowieka. Uświadomienie sobie głębi genetycznego projektowania jakości życia w skali pokoleń jest pierwszym krokiem do zrozumienia jak działa klucz uruchamiający uśpiony potencjał. 

Harmonia jako zgodność

Wzorzec jakości życia w przyrodzie polega na geometrii doskonałej kompresji i zasadzie złotego podziału zakodowanych we wszystkim, co żyje. Wzorzec, w którym skrywa się sekret życia nazywa się bioarchitekturą. Mierzalna definicja piękna w nauce i technice to maksymalna zawartość harmoniczna, jako idealna proporcja i dystrybucja ładunku elektrycznego. Tam, gdzie ładunki są ze sobą w zgodzie możliwa jest konstruktywna kompresja – biologia jest zdrowa i szczęśliwa. W języku technicznym taka organizacja odznacza się doskonałą konstrukcją bioarchitektoniczną. Jeśli struktura zostanie naruszona (kompresja w opozycji do fraktalności) następuje rozpad, zmiana i uszkodzenie informacji zawartej w kodzie genetycznym i biopolu. Każda nieprawidłowość podziału i dystrybucji już na poziomie komórkowym wprawia w dysharmonię wszystko, co żyje, ponieważ biologiczna struktura wiązań architektonicznych jest osłabiona. Jednocześnie, za pomocą opisanego sposobu oddziaływania energii  można szybko przywrócić witalność i życiodajność przyrody, stabilność psychofizyczną oraz rozbudzić dobre promieniowanie.Tworzenie fal i akceleracja potencjału jakości życia

Kształt pola elektrycznego, które tworzy życie należy rozumieć jako szczególną geometrię fraktalną, która pokazuje jak zbiegają się fale. Doskonała fraktalność to sposób na zbieganie się fal (koniugacja fazowa). Nazywa się ją świętą geometrią i fraktalami, ponieważ wewnątrz wyglądają jak na zewnątrz, a taki kształt sprzyja idealnej kompresji. Ta kompresja jest kluczem utrwalania i ewolucji doświadczeń ludzkości, przekazywanych przez zdrową genetykę, a także istotą technologii komputerowej. To czynniki stymulujące jakość życia z biologicznego i technologicznego poziomu zarządzania (systemowego, procesowego i ciągłego doskonalenia). Dzięki fraktalnemu biopolu możliwe staje się generowanie żywej wody, zdrowej żywności i uzdrawianie ludzi i zwierząt.

Biofizyka polega na konstruktywnej kompresji, a idealna kompresja jest sercem bioarchitektury. Oznacza to, że umiejętność tworzenia fraktalnego biopola wokół siebie na co dzień, umożliwi człowiekowi zbliżenie się do stanu "oświecenia", budowę i modelowanie biologicznej architektury, która będzie dynamicznie wspierać życie i wzrost w perspektywie długofalowej. 
Obecnie kontynuowane zasady obrazowania i budowania świata charakteryzuje podział w opozycji do fraktalnego, który hamuje wzrost i uśmierca życie. Zanim zaczniemy budowę życiodajnej bioarchitektury, musimy zdefiniować cel, dla którego potrzebujemy właściwych proporcji wszystkiego, co nas otacza. Właściwe proporcje są ważne, o ile tworzą właściwe pole elektryczne. Dobre biopole kompresuje ładunek efektywnie, więc promieniuje efektywnie. To znaczy, że otoczenie staje się biologicznym generatorem energii. Elektryczna natura życia, śmierci, sterowania jakością, emocjami, błogością, ekstazą i nieśmiertelnością jest dośrodkową siłą elektryczną, która przyciąga do Ciebie ładunek elektryczny. Naukowym terminem oznaczającym tę siłę jest implozja. Zrozumienie tego zjawiska w przyrodzie ma praktyczne i uniwersalne zastosowanie jednocześnie na wszystkich poziomach doskonalenia jakości życia. Implodowanie polega na zassaniu ładunku elektrycznego. 

Metalowo-aluminiowe miasta pełne elektrosmogu zanieczyszczają człowieka utrudniając, a nawet uniemożliwiając realny rozwój życiodajnych sił i poszerzanie percepcji na subtelnym poziomie energii. Jak zastosowanie wiedzy o fraktalnym polu elektrycznym może przyczynić się do  poprawy jakości życia?

Implementacja fraktalnego pola elektrycznego

Harmonizacja z punktu widzenia fizyki polega na ocenie materii. W architekturze biologicznej ważne jest zrozumienie czym jest żywy materiał (organiczny). Ocenia się wszystkie materiały pod względem tego czy w ich ładunku, w polu kondensacyjnym są fraktalne, czy frakcyjne (w opozycji do fraktalności).

Poniżej przedstawiono tłumaczenie tabel dotyczącej wyboru materiałów architektonicznych z punktu widzenia fraktalnej budowy ich pola elektrycznego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: D. Winter, The Fractal Field - Perfecting "Phaze Conjugation", materiały konferencyjne, Budapeszt 2006.


Paramagnetyki takie jak orgon będą traktować pole elektryczne jak soczewka i zorganizują je (fraktal), czyli będą życiodajne. 
Diamagnetyki takie jak plastik czy aluminium rozpraszają pole magnetyczne jak sito (frakcjonowanie a nie fraktalność) powodując izolację i destrukcję (eksplozja zamiast implozji). Są to materiały o szkodliwym promieniowaniu dla istot żywych.


Oświecenie

Jeśli wpatrujesz się we fraktal wpadasz w trans. Dzieje się tak za sprawą natury fraktala związanej z naturą samej uwagi (percepcji). Sposób, który umożliwia nieskończoną kompresję tworzy jednolite biopole. Nauka jasno definiuje fraktal jako idealną kompresję. Fraktalne pole elektryczne jest przyczyną i mechanizmem wszystkich dośrodkowych i samoorganizujących się sił nazywanych implozją i jest przyczyną grawitacji.
Architektura, która tworzy fraktalne pole elektryczne umożliwia implozję, która jest przyczyną percepcji. To umożliwia osiągnięcie stanu wyższego poziomu świadomości (ekstaza, oświecenie). W stanach wyższej świadomości jesteśmy zdolni zapanować nad materią i dokonać rzeczy z pozoru niemożliwych.

Przykłady bioarchitektury 

Róża, paproć, szyszka. Jej budowa określana jest jako geometria rzutowa i eteryczna siła kształtująca dają pole elektryczne kondensacyjne sprzężone. Ilość napięcia (impedancja), które ma zassać szyszka (kondensator)  z pola grawitacyjnego można zmierzyć woltomierzem.
Fraktale mogą zasysać ładunek dosłownie i bezpośrednio z  pola grawitacyjnego.
Cała biologia wkłada wiele pracy w to by stać się fraktalną, aby zassać ładunek z otaczającego nas efektu pola. Ta umiejętność decyduje o jakości życia, witalności i umożliwia projektowanie żywotności.

Zagrożenia materiałów nieorganicznych

Nauka bardzo powoli dochodzi do tego, czym jest fraktalne pole elektryczne i na czym polega kompresja fraktalna. W terminologii technicznej harmoniczne, które zawierają się w efekcie pola stworzonego przez molekułę np. stal i aluminium są dosłownie przesunięte w fazie elektrycznej w stosunku do wszystkiego, co żyje. Czyli to pole elektryczne aluminium jest dosłownie, mierzalnie i fizycznie trucizną dla wszystkiego, co żyje. Definicja "zła" w języku techniki oznacza falę, która się nie zagnieżdża, nie osadza się w biologii. Potocznie mówimy, że „zło jest brakiem dobra”. Brak dobrej kompresji ładunku elektrycznego wywołuje nieprawidłowości na poziomie biologicznym. Zmienia się jakość ładunku, fali i promieniowania praktycznie uśmiercając komunikację z biopolem. Wyłączenie tej alchemicznej sfery wizualnej można porównać do spędzenia życia w karcerze.
Nieśmiertelność komunikacji polega na umiejętności utrzymania życiodajnej struktury. Ładunek, który nie przetrwa kompresji ulegnie zniszczeniu, a z nim przepadnie wiedza przodków i nasz własny potencjał zarządzania zmianą.Podsumowanie

Fizyczne piękno i dążenie do doskonałości odzwierciedla umiejętność harmonizacji, fraktalnej kondensacji każdego składnika biosfery, sfery wizualnej, najbliższego otoczenia, siebie samego.
Człowiek odczuwa biofizykę i jego biologia czuje się dobrze w „świętej przestrzeni”, jako miejscu, które go karmi, odżywia biologię elektrycznie. Wówczas możemy wynaleźć nową jakość życia jako świętą architekturę. Zadaniem współczesnego człowieka jest budowanie i doskonalenie w oparciu o fraktalne biopole. 

Według wierzeń religijnych w różnych kulturach świata, gdy człowiek (dusza, chi, prana) może się rozpakować niedestrukcyjnie, dzięki temu zachowuje swoją pamięć nienaruszoną i  może przekazać informację przez śmierć. Rozwój ludzkości przez wiedzę i zmianę przekazywany jest w biopolu, kodzie genetycznym i języku obrazowym. Studiując budowę żyjących kondensatorów czcimy  Boga i naturę jako przejaw boskiej inteligencji. Ta szczególna infrastruktura  tworzy otoczenie wizualne człowieka i jest narzędziem wspierającym jego każde działanie. Higiena działań człowieka, w tym udanych narodzin i śmierci zależy od zrozumienia fraktalnej pojemności elektrycznej. Architektura biologiczna jest początkiem uczenia się jak pomagać ludziom rodzić się i umierać w sposób udany, harmonijny z naturą, i jak w doskonały sposób archiwizować doświadczenie przeszłości.


Wnioski

  1. Służba rozwojowi człowieka zależy od służby biologii od wewnątrz (bioarchitektura).
  2. Doskonała kompresja jest bezwględnie istotą najdonioślejszych tematów w fizyce.
  3. Teoria nauki i techniki potwierdza koncepcję Stwórcy inteligentnego.
  4. W żyjących kondensatorach łatwiej uzdrowić człowieka i rozwijać wiedzę.
  5. Bioarchitektura jest warunkiem koniecznym dla stymulacji rozwoju jakości życia.
  6. Bioarchitektura jest najdoskonalszą formą istoty koncepcji jakości wizualnej.


________________________________________

Źródło obrazów wykorzystanych w artykule: google graphics: fractal field

1 komentarz: