poniedziałek, 8 lutego 2016

Tworzenie kryształowych kręgów mocy (Crystal grids)
Wy nie wiecie co to jest matematyka! wy myślicie: liczby, liczby! 
Nie! A ona śpiewa, gra jak kryształ. 
Cała dusza tonie w dźwięcznym, przejrzystym krysztale.
 S. Brzozowski

Wstęp

Najbardziej znanym współcześnie rodzajem kamiennych kręgów są kromlechy typu Stonehenge.  Warto zwrócić również uwagę na tzw. „crystal grids” (z ang. crystal – kryształ, grid – siatka). Kryształowe kręgi mocy to zestawy kryształów i kamieni szlachetnych tworzonych w konkretnym celu i na pewnych zasadach. Używa się ich do pracy z energią, w rytuałach magicznych i w procesie duchowego uzdrawiania. Niektóre z nich mają charakter ogólny, inne tworzy się z konkretną intencją. Wśród sympatyków bionergii, „crystal grids” stają się  na całym świecie coraz bardziej popularną i stosowaną metodą związaną z naturalną medycyną duszy. Za pomocą kryształowych kręgów można również stworzyć własne miejsce mocy, święte sanktuarium o wyjątkowym polu bioenergetycznym, które nie tylko wesprze nas w rozwoju duchowym, lecz także może w znacznym stopniu kształtować fizyczny obraz rzeczywistości, w której żyjemy.
Kręgi można tworzyć na własnym ciele, w domu i na łonie natury. Aby ukierunkować przepływ energii i wzmocnić działanie kręgu korzysta się z wzorca,  czyli siatki najczęściej na planie symboliki świętej geometrii.

Po co tworzyć kryształowe kręgi? Otóż każdy z nas ma własne marzenia, poszukuje kreatywnych rozwiązań i inspiracji, które motywują do podjęcia działań na rzecz poprawy swojego bytowania w harmonii z planem duszy. Coraz więcej osób odczuwa potrzebę poszukiwania alternatywnych sposobów samodoskonalenia, jak również zrobienia czegoś od siebie dla innych, dla dobra Ziemi i ogółu istot. Kryształowe kręgi to doskonałe narzędzie rozwoju duchowego, dzięki któremu można poczuć i zrozumieć moc kryształów oraz świętej geometrii. Przede wszystkim, chodzi o aktywację naszej własnej twórczej mocy, która drzemie głęboko w nas, a która zdolna jest zmieniać rzeczywistość.

Należy wziąć pod uwagę fakt, że kryształy jako żywe Istoty niosą ze sobą określone ładunki energetyczne, a co za tym idzie, dają nam lekcje do przerobienia. Wybierając kryształy, pomyślmy o tym, czy właściwie przyjmiemy i przerobimy ich energię oraz spożytkujemy wiedzę, którą mają w sobie zapisaną. Nie istnieją kryształy "nieszczęśliwe". To tylko energia danej osoby może być niezdolna, aby przyswoić i transformować wibrację danego kryształu. Czasem kryształy spełnią swoją rolę lub wezmą na siebie dużo energii i wtedy trzeba je będzie oczyścić i oddać Ziemi (zakopać). 

Ogólne zasady tworzenia kryształowych kręgów

Przed stworzeniem własnego kryształowego kręgu warto zapoznać się z ogólnymi wskazówkami dotyczącymi ich budowy i kolejności działań podejmowanych w tym celu:
1.     Czysta intencja prosto z serca -  w jakim celu tworzymy krąg?
2.     Wybór miejsca i czasu na krąg,  dobór siatki i kryształów
3.     Oczyszczanie kryształów z ciężkiej i negatywnej energii, którą w sobie zebrały
4.     Oczyszczanie i napełnianie światłem siebie i otoczenia, tworzenie nastroju
5.     Uziemienie siebie przed kryształową medytacją
6.     Ceremonia -  zaproszenie do medytacji i podziękowania
7.     Koncentracja energii na intencji – twoje myśli oddziałują na tworzony krąg
8.     Układanie kryształowej kompozycji i jej aktywacja
9.     Medytacja z kręgiem

Intencja

Pierwszy krok do stworzenia kryształowego kręgu to nadanie mu konkretnego celu, który chcemy osiągnąć. Może to być na przykład ochrona, podniesienie wibracji, stworzenie harmonii i pokoju w sobie, wokół siebie, a także na świecie, lub połączenie się z wszelką obfitością, bezwarunkową miłością, perfekcyjnym zdrowiem. Intencja musi być czysta, prosta i dokładna, aby jak najlepiej dobrać materiały do stworzenia kręgu oraz aby zamanifestowała się w rzeczywistości z oczekiwanym skutkiem.
Siatka, kryształy oraz inne artefakty, które chcemy dodać, mają za zadanie rozszerzyć i wzmocnić intencję tak, aby osiągnąć zamierzony cel.
Do pracy z klarowaniem intencji można wykorzystać medytację, metodę dwupunkową oraz karty anielskie. Życzenia i prośby jako dobre programy od Stwórcy wszystkiego, co jest, zapisać możemy na kartce, którą umieszczamy pod centralnym kryształem. Dla wzmocnienia intencji można użyć symboliki języków obrazowych takich jak święta geometria, głagolica, runy czy symbole sukcesu, które wymalujemy np. specjalnym piórem i magicznym inkaustem. Ograniczenie kreatywności w tworzeniu kręgu stanowi jedynie nasza własna wyobraźnia.

Rodzaje siatek i pól

Istnieje wiele sposobów i kulturowych inspiracji tworzenia kryształowych kręgów, ale we wszystkich wariantach kluczowym elementem jest poddanie się własnej intuicji. Nie ma dobrych i złych materiałów, najlepiej wybierać symbole i kryształy, z którymi najlepiej rezonujemy. Najczęściej używaną inspiracją do tworzenia kryształowych kręgów  jest sama natura, mandala i geometria.Wykorzystanie siatki opartej na  symbolice świętej geometrii dodatkowo wzmocni tworzone pole energii.

Rys. 1  Siatki świętej geometrii i ich właściwości

źródło: opracowanie własne

Każdy kształt ma cechy wspólne, a jednocześnie swoje unikalne pole energii, które może w cudowny sposób wzmocnić moc kręgu.

Właściwości kryształów

Po dokonaniu wyboru miejsca i rodzaju kręgu, wybieramy kryształy. Istotna jest znajomość przyporządkowanych im energii oraz żywiołów, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Rys. 2 Właściwości kryształów w kontekście żywiołów


źródło: opracowanie własne

Dobry krąg jest harmonijny, proporcje energii są w nim rozłożone równomiernie, dopełniają się pod względem balansu jakości energetycznych. Warto zwrócić uwagę na dopasowanie żywiołów do intencji oraz na ukierunkowanie przepływu energii w polu.


Obieg energii w kręgu

Kolejnym ważnym aspektem tworzenia kryształowego kręgu jest świadomość na temat kształtowania obiegu energii pola. Do jej ukierunkowania zgodnie z intencją kręgu służą różne kształty kryształów.

Rys.3.  Przykładowe formy i kształty kryształów

źródło: opracowanie własne

Przykładowe formy kryształów przedstawione powyżej to najpopularniejsze kształty używane w pracy z energią. Różne kształty kamieni pozwalają ukierunkować energię w taki sposób, aby ładunek elektryczny w polu był zrównoważony i proporcjonalny w swych składowych.  W praktyce chodzi o to, aby zwrócić uwagę na energie, którą reprezentują kryształy, ich ładunek powiązany z żywiołami, a także kształt i położenie w kręgu.
Na schematach poniżej przedstawiono przykładowe kierunki przepływu energii.

Rys.4.  Kierunki przepływu energii
źródło: opracowanie własne


Ułożenie różdżek (z ang.  points, wands) zaostrzonym grotem w danym kierunku pozwala skierować energię:
-       do centrum (koncentracja energii na intencji, osobie lub przedmiocie),
-       na zewnątrz (rozpraszanie energii - tworzenie pola energii wokół nas), lub
-       cyrkulacja (nieustanny obieg energii wokół intencji, osoby lub przedmiotu).

Centralny kryształ w kręgu ma nadrzędne znaczenie i symbolizuje intencję lub może stanowić przedmiot, który chcemy doładować energią, zaprogramować, itd. Jako symbol wyrażający cel kryształowej medytacji, powinien swoją energią reprezentować intencję (np. intencję pracy z miłością do samego siebie świetnie przedstawi kwarc różowy w kształcie serca na planie znaku nieskończoności).


Zwyczaje towarzyszące tworzeniu kręgu energii

Najbardziej istotnym elementem każdej medytacji jest naturalność, radość, czystość serca i poczucie wewnętrznego spokoju. Do pracy z kryształami potrzebna jest wdzięczność, oraz dostrojenie się do wysokich wibracji, najlepiej bezpośrednio do najwyższego poziomu zero (ocean Stwórcy). W tym celu wystarczy wykonać kilka ćwiczeń, zadbać o wysokoenergetyczną dietę i atmosferę w naszym otoczeniu.
Sympatycznym gestem stosowanym przed rozpoczęciem duchowych ceremonii jest zaproszenie do udziału w medytacji wszystkich pozytywnych energii, z którymi na co dzień pracujemy, które kochamy, szanujemy, i które mogłyby/chciałyby wesprzeć naszą intencję. Możemy również poprosić Stwórcę i je o ochronę podczas pracy z energią, aby przebiegała w bezpiecznej atmosferze miłości, harmonii i pomyślności.
W trakcie układania kompozycji istotne jest dotykanie na przemian kryształu centralnego i dokładanych do niego kamieni, aby zainicjować połączenie pomiędzy nimi. Zwyczaj ten symbolizuje aktywację kryształów, które ze sobą współpracują.
Innym zwyczajem są podziękowania dla energii, które przybyły wesprzeć naszą intencję, a także dla duchów kryształów i darów Ziemi, które poświęciły się dla kręgu.
Kryształy mają zdolność absorbcji wszelkiej energii, dlatego istotne jest, aby regularnie je oczyszczać i ładować. Aby zapewnić łączność z kryształami i optymalny obieg energii kręgu, warto zadbać o to, aby codziennie poświęcić uwagę na medytację z jego polem energii.

Wnioski

1.     Praca z kryształami jest elementem pracy z energią i wywodzi się z inżynierii energetycznej najstarszej cywilizacji praariańskiej. Wszystkie pracywilizacje późniejsze jak Lemuria, Atlantyda, Egipt, itd., charakteryzowała technologia kwantowa wykorzystująca programowanie ogromnych kryształów w służbie .
2.     Kryształy są żywymi istotami i należy to uszanować.
3.     Dobrze zaprogramowane kryształy i kryształowe kręgi tworzą bardzo silne pole energii, dlatego istotna jest wiedza o zasadach ich tworzenia.
4.     Kryształy należy regularnie oczyszczać i ładować, ponieważ zbierają na siebie całą nagromadzoną energię zarówno ciężką, negatywną, jak również wysoką i pozytywną.
5.     Współczesna wiedza o kryształach jest w dużym stopniu uboga i podstawowa, mimo to ma ogromne możliwości i nieustannie rozwija się w kierunku odzyskania pradawnej świetności.


Podsumowanie

Przed człowiekiem nowej ery stoją wielkie możliwości rozwoju, o ile w centrum zainteresowania stoi harmonizacja z naturą. Znaczącą rolę w tym procesie może odegrać praca z kryształami i nasza zdolność do wzniesienia się na pradawny poziom wiedzy kwantowej. Oznacza to wielką szansę na technologiczną rewolucję i transformację cywilizacyjną ku tworzeniu pełni życiodajnej bioarchitektury. Z tego powodu istotne jest, aby poznawać i wdrażać dostępną wiedzę o kryształach, przez co możliwe staje się doskonalenie inżynierii energetycznej na zaawansowanym poziomie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz