niedziela, 30 listopada 2014

Jakość wizualna dźwiękuW wielu kulturach odnajdujemy wspólny mianownik - słowo jako pierwotna wibracja wszechświata wprawiło pramaterię w ruch. Wibracja jako częstotliwość fal dźwiękowych przyjmuje formę materialną i wpływa na jakość wizualną otoczenia. Może przybierać częstotliwości harmoniczne o właściwościach uzdrawiających żywe komórki, lub destruktywne.
Artykuł przybliża aktualną problematykę wykorzystania wibracji akustycznych w profilaktyce prozdrowotnej i akceleracji potencjału psychofizycznego. Holistyczne podejście do sztuki uzdrawiania opartej na wibroakustyce harmonicznej przedstawiono na schemacie poniżej.Źródło: Opracowanie własne

Powyższy podział związany jest z koncepcją jakości wizualnej. Ilustruje kierunki rozwoju i innowacji w bioarchitekturze życia, oparte na kymatyce, świętej geometrii, podziale fraktalnym, treningu fal mózgowych i potędze programowania neurolingwistycznego. 


Frequency Art - sztuka wibracji harmonicznej

Obecnie, przeżywamy neorenesans polegający na łączeniu dostępnej wiedzy. Oglądamy jak bieguny starego świata łączą się w wyjątkowej nowej postaci, większej niż suma jej części. Nauka i duchowość, sztuka i logika, mistyka i przyziemność, marzenia i rzeczywistość. Wszystkie te wibracje powodują nowe fascynujące sposoby ekspresji, transformacji oraz manifestacji. Artyści tworzący na bazie częstotliwości fal akustycznych wykorzystaują moc światła, koloru, dźwięku i drgań w celu dostosowania rezonansu ze struktury atomowej komórek do ogromnych kosmicznych orbit okrążających nasz wszechświat. Można zaobserwować wzrost naukowych dowodów potwierdzających odwieczną mądrość harmonicznego rezonansu w organizmie ludzkim, naturalnym porządku, samoorganizujących się systemach fraktalnych i mocy częstotliwości kształtujących naszą rzeczywistość. Łaczenie nowoczesnej technologii i starożytnych narzędzi stymuluje świadomość grupową, aby dostosować się do naturalnego porządku. Badania wpływu naszych intencji na naszą wodę, ziemię i ciała powinny skłonić do refleksji na temat ładu i potencjału twórczego pola miłości oraz harmonii, przeciwstawnego do pola destrukcji opartego na nienawiści i separacji.


Kymatyka – widzialny dźwięk

Kymatyka to metoda, dzięki której fale dźwiękowe stają się widzialne. Archetypy natury kryją w sobie uniwersalny wizualny wzorzec życia, który nazywany jest bioharmonią, świętą geometrią, harmonią sfer (musica  universalis).
Kymatyka (ang. cymatics) to również leczenie dźwiękiem, metoda terapeutyczna wykorzystująca działanie fal akustycznych o częstotliwości drgań podobnych do częstotliwości drgań zdrowych komórek w celu przywrócenia chorym komórkom i tkankom równowagi energetycznej.


Brainwave entertainment – dźwięki izochroniczne i binauralne utwory

Jednym z naturalnych, skutecznych i tanich sposobów rozwijania potencjału fizycznego oraz psychicznego są dźwięki izochroniczne i utwory binauralne (isochronic tones, binaural beats). Służą do synchronizacji półkul mózgowych, uzdrawiania z poziomu DNA i rozwijania zdolności psychofizycznych.
W starożytności z powodzeniem wykorzystywano m.in. te „magiczne“ właściwości dźwięku. W dużym stopniu wyjaśniają one wiele spektakularnych dokonań myśli starożytnej w dziedzinach takich jak inżynieria i architektura, lub medycyna. Obecnie stają się także przedmiotem nowych badań związanych z bioinżynierią, energią, akustyką, itd. Niestety, powszechna świadomość na temat wagi i złożoności działania fal dźwiękowych jest dość niska, co stwarza poważne bariery rozwojowe dla człowieka.
Wszechstronne zastosowanie dźwięku do podprogowego sterowania materią ma obecnie wiele twarzy i związane jest ściśle z obrazem. Wiedza na temat właściwości audiowizualnych otoczenia umożliwia lepsze zrozumienie otaczającego nas świata, przyczyn wielu współczesnych problemów egzystencjalnych, a nawet dostarcza bezpieczne i efektywne metody ich uzdrawiania.

Wyjaśnienie pojęć w kontekście obrazu

Dźwięk jest rozchodzącą się falą. Słyszalne przez ludzi drgania cząsteczek tego ośrodka - drgania zachodzące z częstotliwościami od 16 Hz do 20 KHz.
W szerszym sensie miano dźwięku przysługuje także drganiom ośrodka niesłyszalnym przez ludzi -  ultradźwiękom (są to drgania zachodzące z częstotliwością powyżej 20 KHz) i infradźwiękom (są to drgania o częstotliwościach poniżej 16 Hz).
Częstotliwość określa liczbę cykli zjawiska okresowego występujących w jednostce czasu. W układzie SI jednostką częstotliwości jest herc (Hz). Częstotliwość 1 herca [1Hz] odpowiada występowaniu jednego zdarzenia (cyklu) w ciągu 1 sekundy.Przymiotnik izochroniczny (izo- + gr. chrónos ‘czas’) oznacza równoczasowy, trwający jednakową ilość czasu, na ściśle określonych pasmach.
Nagrywanie binauralne (z łac. bi – podwójny, auris – ucho) – technika nagrywania dźwięku za pomocą dwóch mikrofonów, umożliwiająca słuchaczowi precyzyjną lokalizację w przestrzeni zarejestrowanych sygnałów akustycznych i tym samym stwarzająca dźwiękową iluzję przebywania w miejscu, w którym dokonywano nagrania.
            Izochroniczny i binauralny wymiar dźwięku oznacza zatem precyzyjny rejestr sygnałów akustycznych w przestrzeni (stereo surround).  Związek jakości wizualnej z dźwiękiem polega na fizycznej manifestacji przepływu fal akustycznych w świecie materialnym.

Otoczenie wizualne człowieka jako materię (fizyczny obraz) można opisać językiem liczb. W kontekście zagęszczania fal akustycznych w powietrzu, ten sam obraz nabiera zupełnie innego charakteru (np. muzyka w horrorach). Wysyłanie konkretnych sygnałów w przestrzeń audiowizualną może być zatem lecznicze lub chorobotwórcze, w zależności od użytych częstotliwości i ich działania w konkretnej kompilacji. Odpowiednio skomponowane tony, oddziałują pozytywnie na cały organizm lub dedykowane są konkretnym problemom zdrowotnym. Proces uzdrawiania polega na harmonizacji ładunków dodatnich i ujemnych w organizmie. Bóle, infekcje, lęki i choroby to nic innego jak dysproporcja ładunków, które można przywrócić do równowagi (zsynchronizować).


Działanie podprogowe i neurolingwistyczne
 
Dźwięki „izo“ i „binaurale“ z powodzeniem można zastosować jako naturalny, zdrowy zamiennik leków przeciwbólowych, antybiotyków, jak również wsparcie w codziennej profilaktyce prozdrowotnej. Jest to wręcz wskazane w warunkach rozwoju cywilizacji podprogowego programowania umysłu. Brak edukacji powszechnej i opieki medycznej na tym polu prowadzi do dynamicznego wzrostu poziomu zanieczyszczenia otoczenia audiowizualnego oraz postępującej dysharmonizacji biofizycznej istot żywych.
Jednocześnie, przebywanie w stanie alfa (całkowity relaks) powoduje wzrost zdolności psychicznych i umysłowych. W praktyce przekłada się to na akcelerację mocy obliczeniowej umysłu – szybsze reagowanie, przyswajanie i przetwarzanie wiedzy oraz informacji, lepsza pamięć i myślenie skojarzeniowe, rozwój pomysłowości i kreatywności poprzez samodzielną interpretację, rozwój świadomości bez oceny i poprawa samopoczucia, samouzdrawianie. Taki trening motywuje organizm do wysiłku intelektualnego i sprawia, że nawet zbyt trudne dziedziny wiedzy stają się łatwiejsze do zrozumienia i praktycznego wykorzystania.

Źródło: Google, dr Masaru Emoto, badanie żywej wody

Język i muzyka współczesna często nasycone są negatywną energią i mają działanie dokładnie odwrotne do efektu regeneracji. Oznacza to, że rytmy, częstotliwości i sposób konwersji powszechnie wykorzystywane do jej tworzenia dysharmonizują stan komórek, a nawet uszkadzają łańcuch DNA. W praktyce wiąże się to z psychicznym i fizycznym rozstrojeniem organizmu, wzmożoną podatnością na to, co obniża i zakłóca jasność umysłu, np. emocje w podejmowaniu decyzji, depresji, stanach lękowych, wirusy, infekcje i inne. Działanie to jest często bardzo subtelne, dlatego powierzchowna wiedza utrudnia powiązanie ze sobą przyczyn i skutków, których korelacja występuje w podświadomości. Koncepcja szeroko pojętej jakości wizualnej przybliża problem programowania neurolingwistycznego i kontroli umysłu jako choroby XXI wieku. Zachodzi potrzeba obrony i ochrony przed negatywnymi skutkami ich działania.Źródło: Google search cynetics 432Hz


Wyjaśnienie fenomenu, dlaczego muzyka, która podoba się psychice może jednocześnie działać zabójczo dla organizmu jest proste. Na psychikę wpływają silne ładunki emocjonalne, podczas gdy organizm podlega pierwotnemu, naturalnemu prawu. Negatywne emocje są traktowane przez organizm jak trucizna. Oznacza to, że muzyka, która regeneruje organizm wcale nie musi przypaść nam do gustu, szczególnie jeśli przebywamy w tym czasie w toksycznym stanie umysłu. Działanie oparte jest na siłach przyrody, tak jak grawitacja. Tworzy biopole, dlatego osoby z dysharmonizacją półkul mogą reagować nerwowo na dźwięki izochroniczne i binauralne. Jest to sygnał, że organizm wymaga harmonizacji. Podobnie, osoby zharmonizowane mogą bardzo źle się poczuć przy muzyce popularnej, ponieważ ich zakres odbioru fal jest znacznie szerszy i nastrojony do tzw. „wysokich wibracji“. Odporność na fale dźwiękowe do pewnego stopnia można wyćwiczyć.

Przed rozpoczęciem przygody z izochroniczno-binauralną apteką, trzeba nastroić półkule mózgowe, czyli zsynchronizować. W przeciwnym razie terapia dźwiekiem nie odniesie pożądanego skutku, lub może spowodować m.in. rozdrażnienie, migrenę lub mdłości.

Do prawidłowego odbioru efektu binauralnego konieczne są słuchawki (przy odsłuchu za pomocą głośników znika u słuchacza wrażenie przestrzenne - przebywania wewnątrz sceny dźwiękowej).

Brainwave entertainment w praktyce

Zastosowanie dźwięków izochronicznych i binauralnych jest bardzo szerokie. W praktyce istnieją częstotliwości na wszystkie znane dolegliwości. Można ich słuchać przez sen, lub podczas relaksującej kąpieli. Nie wolno stosować w trakcie prowadzenia pojazdu lub obsługi maszyn i w przypadku epilepsji.
Spektakularność efektów zależy od osobistej filozofii, dyscypliny i stylu życia oraz działa oczywiście w granicach naturalnego prawa. O ile amputowana noga nie odrośnie, znane są przypadki całkowitego wyleczenia z chorób nowotworowych, wszelkich dysfunkcji odporności a nawet całkowitej regeneracji ubytków w szkliwie zębów. Obserwowany jest także rozwój osobowości świadomej pro natura, oraz wzrost zdolności zaliczanych do paranormalnych.

Powszechnie dostępne są nagrania, które można ściągnać z You Tube za pomocą you tube downloader. Wiele z nich może być uszkodzonych, mało skutecznych lub żle skonwertowanych. Poniżej lista przykładowych utworów, które autorka z powodzeniem stosuje na co dzień.

_____________________________________________________


Wady i zalety izochronicznego i binauralnego uzdrawiania

Jest to jedna z metod harmonizcji, która jako nieustanny proces wiąże się z ciągłym samodoskonaleniem według holistycznej koncepcji jakości życia. To znaczy, że trwałe efekty zależą od systematycznych ćwiczeń i odpowiedniego ukierunkowania potencjału indywidualnego. Wiąże się to z poznawaniem bionżynierii, koniecznością wykonania aktualnych badań medycznych, portretu bioenergetycznego, zmianą diety i nawyków. Wszystko po to, aby dokładnie poznać silne strony i obciążenia organizmu, oraz mieć możliwość całościowego, systemowego spojrzenia na dysharmonię wywołującą różne efekty uboczne w postaci chorób, dolegliwości i blokad.
Działanie tzw. brainwave enetertainment jest tymczasowe i wymaga powtórzeń w zależności od podatności na dźwięk, poziomu zanieczyszczenia organizmu, itd. Podsumowując,  optymalizacja skuteczności terapii dźwiękiem jest kwestią osobistą i wymaga obserwacji. 

Wnioski

1.     Kymatyka jako metoda badawcza dowodzi, że wibracja jako częstotliwość fal dźwiękowych przyjmuje formę materialną i ma wpływ na jakość wizualną otoczenia.
2.     W obliczu najnowszych odkryć badawczo-naukowych wiadomo, że bioharmonijne dźwięki przyjmują formę świętej geometrii i mają działanie uzdrawiające. Istotne staje się zajmowanie się problematyką kymatyki, fraktali, świętej geometrii, potęgi fal akustycznych, ultra i infradźwięków w celu osiągnięcia trwałej poprawy ogólnych warunków zdrowia i jakości życia.
3.     Sztuka oparta na wibracjach akustycznych spełnia ważną rolę w kształtowaniu zbiorowej świadomości na temat bioarchitektury życia.
4.     Wszechstronne zastosowanie dźwięku o właściwościach leczniczych może zastąpić antybiotyki, środki przeciwbólowe i niwelować szkodliwe działanie chemii spożywczej oraz gospodarczej na organizm człowieka, zwierzęta, żywność oraz energetykę pomieszczeń.
5.     Z punktu organizacyjnego, ekonomicznego i technicznego, wykorzystanie wiedzy o wibracjach dźwiękowych ma rewolucyjne znaczenie dla wielu dziedzin nauki i wiedzy związanych z doskonaleniem jakości wizualnej, oraz może przyczynić się do nowatorskich zmian wspierających tworzenie kultury pro natura.
6.     Negatywny wpływ otoczenia audiowizualnego na zdrowie psychiczne i fizyczne człowieka staje się przedmiotem rozważań badawczo-naukowych. Ograniczenie skutków jego działania wiąże się ze zmianą podejścia do samodoskonalenia na systemowe, procesowe, holistyczne oraz interdysyplinarne.

Bibliografia

Cousto H., The Cosmic Octave: Origin of Harmony, Planets, Tones, Colors, the Power of Inherent Vibrations,  Wyd. Liferhythm, 2000
Grant E., Cymatics, TEDex, 2009
Halpern S., Cymatic Imagery of Sacred Chant recorded Inside the Great Pyramid
Jenny H.,  Cymatic soundscapes, 1969
https://www.youtube.com/watch?v=sc3WumGJk-0
Kołomańska K., Przedsiębiorczość przyszłości i bioarchitektura jakości wizualnej, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa nr 7(771), Wyd. Instytutu ORGMASZ, Warszawa 2014
Magiera L., Leksykon masażu i terminów komplementarnych, Wyd. Bio-Styl, Kraków 2001
Peirce P., M., Frequency: The Power of Personal Vibration, Atria Books / Beyond Words, HIllsboro, OR, USA, 2009 
Święta Geometria, harmonia sfer
Telfer J., Cymatic Music
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz