poniedziałek, 15 sierpnia 2016

Jakość wizualna liczb

"Liczby rządzą światem."


Pitagoras

Żyjemy w otoczeniu zdominowanym przez liczby i systemy zapisu cyfrowego. Nasza rzeczywistość zakodowana jest w dacie urodzenia, numerze telefonu,  numerze identyfikacyjnym, adresie zamieszkania, numerze karty płatniczej, datach, godzinach, cenach produktów i usług oraz licznikach wydajności. Czy są one przypadkowe?
Czy, i w jaki sposób wartości liczbowe wpływają na nasze życie? Dlaczego można mówić o jakości wizualnej liczb? Dlaczego ważny jest nasz osobisty stosunek do liczb?

Jakość wizualna liczb

Zgodnie z różnymi systemami, liczbom przypisuje się znaczenie matematyczne i  numerologiczne. Obraz i dźwięk zapisany cyfrowo to matematyczny kod liczbowy. Nie tylko jako system zdigitalizowanej komunikacji i przekazu informacji, lecz także jako obraz rzeczywistości, w tym naszej indywidualnej osobowości i zapis uwarunkowań kształtujących nasze relacje.
Numerologia istniała już w starożytności i bada wpływ liczb na życie człowieka. Do każdej litery przypisano cyfry, a do każdej liczby obszary znaczeniowe tworzące określony obraz, który dana wartość liczbowa reprezentuje, oraz na który składa się zestaw jakości z tą liczbą rezonujący. Oznacza to, że każda liczba przedstawia pewien obszar energetyczny obejmujący wzorce osobowości, programy mentalne i atrybuty wpływające na to, że coś jest takie, jakie jest.
Można wyróżnić kilka odmian numerologii, natomiast bez względu na  to, którą szkołę przyjmiemy za wzór, numerologiczna matryca jest bardzo trafnym i pomocnym narzędziem identyfikacji i zrozumienia uwarunkowań energetycznych, które wpływają na naszą rzeczywistość.
Jakość wizualna liczby jako prawidłowe obrazowanie określonej przestrzeni znaczeniowej materii, pozwala na błyskawiczne rozpoznanie z jakimi energiami mamy do czynienia i na określenie w jakim stopniu są one harmoniczne, czyli korzystne dla naszego najwyższego dobra. Znajomość jakości wizualnej liczb można wykorzystać do uzdrawiania negatywnych wzorców i przekonań, oraz w celu zaprogramowania najbardziej korzystnej energii, która wspierać będzie podejmowane przez nas działania w każdej sferze życia.

W tabeli poniżej przedstawiono ogólne, wybrane znaczenie liczb, w kontekście ich jakości wizualnej - prawidłowego obrazowania energii na przykładzie numerologii klasycznej (pitagorejskiej), futharku klasycznego i majańskiego Tzolkin.


Tab. 1.  Przykładowe atrybuty jakości wizualnej liczb

liczba
Opis klasyczny - atrybuty
Futhark
Tony tzolkin
Do przepracowania
1
Akcja-realizacja- spełnienie
Pionier, lider
Niezależność
Indywidualizm, Nowatorstwo 
 Oryginalność,
Potrzeba wyróżniania się 
Mocno stąpa po ziemi
Dawca idei, ale nie szczegółów
Fehu
Dostatek
Majątek ruchomy
Bogactwo
Pierwotny ogień/ siła
Dynamizm
Magnetyczny ton
Ton przeznaczenia
Początek, nasienie
Inicjacja
Źródło - Wszystko jest jednością 
– tu się zaczyna i  kończy
Wnieść – przyciągnąć myśl, pomysł, ideę

·   Poczucie własnej wartości
·   Pewność siebie
·   Chęć dominacji/ manipulacji
·   Cierpliwość
·   Zarozumialstwo
·   Szantaż emocjonalny
·   Odrzucenie/brak zrozumienia
·   Samotność
·   Zaufanie i wiara w innych
2
Uczucia –emocje- współpraca – dialog
Niezastąpiony doradca lidera
Emocjonalność
Równowaga emocjonalna
Wrażliwość
Służba innym
  Wsparcie

Uruz
Wewnętrzna siła
Witalność
Urzeczywistnienie
zamierzeń
Instynkt
Uziemienie
Koncentracja
Biegunowy ton
Ton wyzwania
Dualizm, Oddzielenie
Przeciwności
Bodziec
Katalizator
Pozytywne i negatywne bieguny
·   Lojalność, uległość, naiwność
·   Współpraca
·   Umiarkowanie
·   Równowaga dawania i brania
·   Własna ocena zaniża poczucie własnej wartości
·   Wiara i zaufanie do siebie
3
Twórczość- radość –  optymizm
Artysta,  mówca
Talent
Kreatywność
Inspiracja
Twórcza komunikacja i ekspresja
Błyskotliwość,
Inteligencja
Charyzma
Zdolność adaptacji
Na świeczniku
W świetle reflektorów
Thurizas
Siła olbrzyma
Wyładowanie emocji
Oczyszczający ogień
Konflikt
Awantura
Burza
Elektryczny ton
Ton bodźców
Akcja
Pobudzenie
Połączyć
Punkt 
A (1) i B (2)
Kiełkowanie
·   Odpowiedzialność
·   Unikanie wysiłku, trudu, konfliktów
·   Lenistwo
·   Kaprysy
·   Potrzeba bycia w centrum uwagi
·   Zmienność nastrojów
·   Powaga
·   Pycha, próżność
4
Budowanie - praca - porządek
Organizator, planista, konstruktor
Potrzeba tworzenia struktur materialnych od podstaw
Konsekwencja
Wytrwałość
Systematyczność
Praktyczny, cierpliwy
Godny zaufania



Ansuz
Sztuka, która ma element boskości
Mowa
Komunikacja
Inspiracja
Kreatywność
Nauka
Łączenie pierwiastka niebiańskiego i
Ziemskości =
Człowiek
Samoistny ton
Ton wizji celu
Stabilność
Orientacja
Punkt odniesienia
Zdefiniowanie i zmierzenie
Kształt i forma:
jak wysokość głębokość, długość i szerokość
Porządek i fundament
4 kierunki świata
4 ściany pokoju
·   Radość życia i lekkość bytu
·   Skostnienie/ elastyczność
·   Upór
·   Pesymizm i zgorzkniałość
·   Monotonia i nuda
·   Entuzjazm
·   Dostrzeganie elementu radosnej, twórczej strony życia bez trudu, znoju i ciężaru
·   Tylko ciężką pracą można osiągnąć cel
·   Analizowanie
·   Wchodzenie z przestrzeni serca zamiast z umysłu
5
Wolność - zmiany - cykle i rytmy i doświadczenie - siła życia - seks
Wędrowiec, Animator
Poznawanie ludzi i miejsc
Magnetyzm, wewnętrzny ogień
Seksualność


Raido
Podróż
Ruch ukierunkowany
Przejmowanie steru
Celowość działania
Kierowanie życiem
Wiodący ton
Ton autorytetu i kierunku
Ukierunkowanie
Siła prowadzenia
·   Spełnienie
·   Nieustanne potwierdzanie własnej wolności i wartości
·   Egoizm
·   Zmienność/ Niestałość
·   Uzależnienie od doznań zmysłowych
·   Nadmiar energii/ adrenalina
6
Harmonia - służba - Odpowiedzialność -wrażliwość -sztuka - rodzina
Nauczyciel, opiekun, twórca, domator, partner
Docieranie do sedna
Służba innym
Empatia
Równowaga wewnętrzna
Dystans

Kenaz
Kowal własnego losu
Nadawanie formy
Wytrwałość
Kontrola nad wew. ogniem
Oświecenie
Okiełznanie instynktów
Rytmiczny ton
Ton równowagi
Harmonizacja
Zrównoważenie
Płynność 
tworzy ruch
Energia negocjacji  i    
elastyczności
·   Branie na siebie ciężaru innych
·   Nadopiekuńczość
·   Skłonność do przejmowania się drobiazgami i opinią innych
·   Równowaga dawania i brania
·   Tolerancja
·   Pesymizm
·   Dbanie o siebie tak jak o innych
·   Docenianie siebie

7
Analiza-zrozumienie -wiedza- koncentracja - dystans
Filozof, badacz i obserwator
Indywidualizm
Poszukiwanie sensu
Introwertyzm
Spostrzegawczość
Gebo
Miłość
Zjednoczenie
Wymiana
Równowaga dawania i brania

Rezonansowy ton
Ton powiązań
Refleksyjność
Pobudzenie
Objawienie
Oświetlenie ciemności
Ujawnienie co jest,
a czego nie ma
·   Samotność/ wyobcowanie
·   Odnalezienie się w grupie
·   Współpraca
·   Brak zrozumienia
·   Nadwrażliwość
·   Wiara w siebie
·   Swobodna ekspresja
8
Materializm - władza - pieniądze
-realizacja
Żniwiarz – zbiera to, co posieje
Mistycyzm i przywództwo,
Dążenie do celu
Upór, wytrwałość
Silna osobowość
Siła sprawcza myśli
Wunjo
Róg obfitości
Pomyślność
Radość i spełnienie
Wygrana
Hojność
Życzliwość
Dostatek
Galaktyczny ton
Ton harmonizacji
Usuwanie ognisk zapalnych
Sprawiedliwość
Zarządzanie poziomami stworzenia
Całość wszechświata 4+4
·   Krytykanctwo i ocenianie
·   Rozsądek
·   Sztywność
·   Bezduszność
·   Obojętność
·   Chorobliwe pragnienie pieniądza
·   Hierarchia uniwersalnych wartości
·   Panowanie nad myślami
9
Humanitaryzm-ideał-uniwersalna miłość - mądrość
Misjonarz
Sługa potrzebujących
Bezinteresowność 
Opieka nad innymi,
Wrażliwość, czystość intencji
Obserwator
Hagal
Pomost między światami
Katalizator zmian
Przekształcanie energii
Przełom
Solarny ton
Ton naprowadzania
Poprawki
Urzeczywistnienie
Cierpliwość
Szersza perspektywa
Spełnienie w cyklach działania
„Liczba życia”
·   Prawidłowa ocena rzeczywistości
·   Idealizm
·   Zaniedbywanie siebie
·   Nadgorliwość
·   Upór
·   Męka emocjonalna
·   Wybaczanie
·   Docenianie siebie
Liczby mistrzowskie – władza materialna podporządkowana duchowym celom
11
Mistrzowska wrażliwość i empatia
Liczne talenty
Potrzeba rozwoju
Skrajność emocjonalna, skromność
Inteligencja i błyskotliwość
Przenikliwość
Nieprzeciętna intuicja
Isa
Opanowanie
Izolacja
Zamrażanie emocji
Stabilizacja
Zastój
Spektralny ton
Ton oczyszczenia
Rozładowanie napięć
Przejrzystość
Kwitnienie
Dynamiczne działanie ułatwiające zmianę
Upraszczanie
Ulepszanie
·   Postępowanie według zasad
·   Idealizm
·   Chorobliwa nieśmiałość
·   Introwertyzm
·   Egocentryzm
·   Zapalczywość
·   Nerwowość
·   Przyciąganie ekstremów
22
Centrum energetyczne
Ogromna witalność, rozmach  Sukces
Urodzeni by działać,
tworzyć i zdobywać
Zdolność wybicia się w strukturach materialnych dla wyższego dobra


Ingwaz
Spokojne zrównoważone wzrastanie 

Rozwój

Wewnętrzny ogień marzeń, który daje siłę tworzenia
i realizacji







      -
·   Próżność , chciwość, zysk
·   Ambicja
·   Bezwzględność, okrucieństwo
·   Chęć dominacji
·   Gromadzenie bogactw
·   Rozmienianie się na drobne
·   Empatia i uczciwość
·   Etyka, uczciwość
33
Ideał miłości uniwersalnej i harmonii
Przewaga duchowa
Wybitny talent i wrażliwość Geniusz twórczy
Umiłowanie sprawiedliwości, tradycji, wartości, harmonii
Potrzeba przekazywania ludziom wiedzy, mądrości, wartości






-






-
·   Poświęcenie się
·   Rezygnacja z własnych celów
·   Męczeństwo
·   Zbyt dużo wymaga od siebie
·   Wybaczanie
·   Akceptacja
·   Równowaga dawania i brania
·   Docenianie siebie/ pycha
44
Urodzony przywódca-Budowniczy świata
Siła ,odporność, wytrwałość
Skuteczność
Doskonalenie świata i rozwiązywanie nękających go problemów społecznych



-



-
·   Dominacja i tyrania
·   Okrucieństwo
·   Niepohamowana ambicja
·   Próżność
·   Fortuna
·   Empatia i czystość intencji
Liczby karmiczne
13
Karma pracy
Częste zmiany zawodu, pracy
Zaczynanie ciągle od początku, uczenie się na nowo
Brak docenienia zawodowego i adekwatnego materialnego wynagrodzenia
Eihwaz
Kontynuacja
Wytrzymałość
Wytrwałość
Konsekwencja
Równowaga emocji
Uzdrawianie cienia
Kosmiczny ton
Ton przekształceń
Scalenie
Wniebowstąpienie
Realizacja i owocowanie
Przekazanie dalej siły sprawczej, napędzanie
Kontynuacja 
·   Brak szacunku do pracy
·   Unikanie wysiłku, systematycznej i ciężkiej pracy
·   Lenistwo,  życie dla zabawy
·   Życie na koszt innych
·   Przerzucanie pracy i odpowiedzialności na innych
14
Karma wolności
Panowanie nad zachciankami
Autodestrukcja
Poczucie bycia ograniczanym, nieszczęśliwym
Poddanie się regułom
Perthro
Los i tajemnica
Przeznaczenie
Ujawnienie tego,
co ukryte
Mistycyzm
Godność



-
·   Bezprawie
·   Naruszanie obszaru wolności innych i  lekceważenie ich praw
·   Brak szacunku do niezależności innych
·   Impulsywność, agresja
·   Manipulacja
16
Karma relacji
Trudności w życiu uczuciowym
Samotność, izolacja
Przyciąganie toksycznych ludzi
i sytuacji emocjonalnych
Rozłąka,  odrzucenie
Komplikacje w związkach
Sowilo
Zwycięzca
Optymizm
Fala powodzenia
Hojność
Przypływ energii
Płodność



-
·   Szacunek do istoty miłości i związku oraz uczuć
·   Wywiązywanie się z obietnic
·   Dotrzymywanie słowa
·   Odpowiedzialność emocjonalna
·   Tworzenie silnych, trwałych więzi
19
Karma władzy

Poczucie zależności od innych
Doświadczenie ograniczeń  Poczucie skazania na decyzje
Narażenie na zniewolenie
Poczucie bycia zdominowanym
Ehwaz
Jeździec i koń
Kontrolowana zmiana
Mieć kontrolę
nad działaniem
Inicjatywa



-
·   Władza to odpowiedzialność a nie zaszczyty i kontrolowanie innych
·   Żądza władzy, uwagi, zaszczytów
·   Tyrania i manipulacja
·   Nadużywanie wpływów
·   Brak szacunku do innych
·   Przemoc psychiczna
26
Karma ciała
Umysł cały czas musi pracować dla dobra swego ciała, dbać o nie, pchać do nieustannej aktywności
Zarabiasz wspólnie z dugą osobą, kłopoty w samodzielnej pracy
Jeśli podnosi się swój status  materialny, to także podnosi się status tych, którzy z tobą pracują





-





-
·   Świadome zaniedbywanie ciała
·   Nauczyć dbać się o swoje ciało właściwie i szanować siebie
·   Obżarstwo, pijaństwo, niewolnictwo
·   Wewnętrzna mądrość i harmonia
·   Równowaga serca i umysłu
·   Równowaga świata duchowego i materialnego

Źródło: Opracowanie: własne
 


Warto zwrócić uwagę na ogólnie przyjęty podział liczb na racjonalne (1, 4, 5, 8) oraz irracjonalne (2, 3, 6, 7, 9). Z punktu widzenia numerologii, należy zwrócić uwagę na liczby, które występują w portrecie numerologicznym wielokrotnie lub wcale. Do liczb trudnych należą także połączenia, w których np. z dwóch cyfr irracjonalnych powstaje liczba o racjonalnym ładunku i na odwrót (przykładowo 15, 23, 26 czy liczby mistrzowskie jak 11 i 22).


Nienawidzę tej liczby!

Istotne znaczenie ma także nasz osobisty stosunek do liczb. Fakt, że dana liczba wzbudza naszą niechęć sugeruje, aby sprawdzić jakiego obszaru znaczeniowego dotyczy, i co w tym obszarze mamy do przepracowania.  
Powszechnym przykładem liczby wyklętej jest np. 13 oznaczająca karmę pracy. W Japonii cyfra 4 (jap. shi?) uważana jest za liczbę pechową, gdyż jest homofonem wyrazu oznaczającego śmierć (jap. shi?) i cyfra 9 (wymawiana jako kū, co brzmi podobnie do wyrazu "cierpienie/ tortury" (kurushimi 苦しみ.) Z tego powodu, w japońskich budynkach w oznaczeniach pomija się czwarte piętro (po trzecim jest piąte). Zdarza się tak, że ludzie zmieniają numery swoich mieszkań i telefonów w obawie przed feralnymi liczbami.
Warto wiedzieć, że obecnie dostępne są różne metody pracy z przekonaniami, które umożliwiają uzdrawianie karmy w tym wcieleniu, szybko i skutecznie.

Jakie zatem liczby są dla nas najbardziej korzystne?

Oprócz ogólnie przyjętych wibracji dla danej liczby, każdy człowiek posiada swoją osobistą wibrację, na którą składa się liczba osobowości (imię i nazwisko),  droga życia (data urodzenia) oraz kilka innych modyfikatorów. Portret numerologiczny daje kompletny obraz potencjału człowieka, jego talentów i wyzwań, mocnych i słabych stron, oraz lekcji do przerobienia (obciążeń energetycznych), z którymi przybyliśmy na świat tu i teraz.
Aby poznać, w jaki sposób możemy tworzyć harmonijne relacje, związki, odnieść sukces lub przyciągać do swojej przestrzeni jak najbardziej korzystne sytuacje, najpierw warto poznać swój portret numerologiczny.  Dla każdego człowieka, rezonans liczbowy będzie nieco inny, w zależności od nieprzepracowanych uwikłań karmicznych lub programowych.


Podsumowanie

Znajomość jakości wizualnej liczb, rozumianej jako wartości obrazujące energię przypisane liczbom, pomaga zharmonizować jakość życia. Liczby mogą wspierać, ale i szkodzić, gdy są niedopasowane. Za pomocą interpretacji obszarów energetycznych w kategoriach liczbowych możemy błyskawicznie zorientować się czy energie, z którymi mamy do czynienia są korzystne, zrównoważone i odpowiednie jako wsparcie dla lekkiej, przyjemnej i łatwej realizacji naszego celu. Dotyczy to zarówno ludzi, jak i miejsc lub sytuacji. Na podstawie wartości liczbowej samych inicjałów, można powiedzieć o człowieku wiele trafnych spostrzeżeń. To przydatne, gdy ubiegamy się o pracę, lub zastanawiamy jak ktoś zareaguje na to, co mamy mu do powiedzenia. 
Obecnie, coraz większą popularnością cieszy się programowanie nazwy firmy i daty założenia działalności, czy osobista analiza numerologiczna uzupełniająca nasz potencjał twórczy. Także w Feng Shui, podstawą obliczeń i interpretacji jest numerologia w ujęciu chińskim. Wszystkie systemy dywinacji przypisany mają odpowiednik liczbowy. Innym ciekawym przykładem wykorzystania energii liczb są uzdrawiające kody, czyli zestawy liczb pozytywnie oddziałujących na podświadomość.
Warto wiedzieć, że jeżeli mamy np. mało korzystny numer domu,  to możemy go wizualnie i energetycznie uzupełnić o brakującą wartość liczbową, doklejając złotą lub czerwoną cyfrę do drzwi wejściowych. Taki zabieg zadziała na naszą podświadomość i pole energetyczne. Możliwości „zabawy” z liczbami i ich jakością wizualną jest wiele. Pamiętajmy o ładunkach energetycznych, które towarzyszą liczbom i wykorzystujmy ich obecność dla najwyższego dobra.