niedziela, 9 sierpnia 2015

Energia kolorów w procesie harmonizacji człowieka i jego otoczenia

"Mamy w sobie wszystkie kolory, tylko ciężko zrobić tęczę"


Wstęp

Istnieje wiele szkół przedstawiających różne koncepcje oddziaływania kolorów na psychikę i organizm człowieka, przypisujące do barw żywioły oraz właściwości lecznicze. Najciekawszy wydaje się zbiór uniwersalnych praw natury, traktowany jako pierwotna inspiracja dla wszelkich systemów analizy, oceny i interpretacji kolorów. Znane teorie koloru opierają się na obserwacjach procesów zachodzących w przyrodzie przez pryzmat czynnika kulturowego, cywilizacyjnego, społecznego, religijnego i lokalnego, rozumianych jako ograniczenie wiedzy w różnych epokach rozwojowych oraz rejonach świata.
Współczesny wymiar tego zjawiska w aspekcie pozytywnym dotyczy m.in. chromoterapii, a w negatywnym wiąże się z neurolingwistycznym programowaniem umysłów także poprzez wykorzystanie kolorów, np. programowanie nastrojów społecznych, politycznych oraz potrzeb i oczekiwań konsumenckich. Można powiedzieć, że od czasów starożytnych, aż po współczesną psychologię zachodnią, wiedza o energii kolorów (w procesie harmonizacji człowieka i jego otoczenia), nabrała wielu odcieni. Podobnie jak inne aspekty wiedzy uniwersalnej, uległa dogmatyzacji, a opinie na temat rzeczywistego wpływu danej kolorystyki na człowieka są aktualnie podzielone. Reprezentują główne podejścia: zachodnie, chińskie, wedyjskie, szamańskie i uniwersalne. Można je podzielić także na: energetyczne, symboliczne, estetyczne, badawczo-naukowe, psychologiczne, marketingowe i indywidualne.
W ujęciu Naturalnego Prawa, dostępna wiedza weryfikowana jest poprzez identyfikację częstotliwości fal elektromagnetycznych, które manifestują się jako wiązki światła tworzące fizyczny obraz rzeczywistości. Wielowymiarowy i kolorowy. 
Metody oceny koloru w różnych systemach służą zatem porównaniu i otwarciu się na uniwersalne zasady. Można zauważyć, że studiując równocześnie różne źródła wiedzy, świadomość człowieka współczesnego na powrót scala się i transformuje w kierunku uniwersalnej wiedzy. Oznacza to w praktyce, że przestaje być on uczniem mistrza metody, a zaczyna rozwijać się jako mistrz uniwersalnej wiedzy, który z wachlarza metod wybiera te najlepsze rozwiązania pod kątem prostoty harmonizacji człowieka i otoczenia tu i teraz, w skali mikro i makrokosmosu.

Energia kolorów – podejście uniwersalne

Energia koloru jako zestaw cech (wibracji) zakodowanych w częstotliwościach fal, manifestuje się w otoczeniu wizualnym człowieka. 
Na schemacie poniżej przedstawiono przykładowe systemy oceny posługujące się częstotliwościami dźwięku i ich kolorystyczną wizualizacją.

Rys.1.  Przykładowe instrumenty wiedzy oparte na systemach oceny kolorów

źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem Google.pl.

Najbardziej popularne systemy to m.in.:

- wedyjskie centra energetyczne czyli czakry (czakramy, chakry, ćakramy, itd.)
- NLP (wszelkie działania neurolingwistyczne w tym hipnoza, neuromarketing, itd.)
- systemy chińskie (np. 5 przemian, feng shui)
- zarządzanie wizualne (np. systemy bezpieczeństwa i oznakowanie ostrzegawcze)
- symbolika powstała na bazie tradycji i trendów mody.

Warto pamiętać o wspólnych, uniwersalnych właściwościach kolorów. Szczególnie, gdy różnorodność interpretacji wprowadza u początkujących pozorne zamieszanie oraz niespójności w logice postępowania z kolorami. Większość osób korzystających z wiedzy o kolorach jest zgodna co do faktu, żeby opanować do perfekcji jedną metodę, do której mamy największe przekonanie wewnętrzne. Obecnie za taką metodę przyjmuje się system wedyjski, czyli czakralny, jako najprostszy i niezawodny.
Doświadczenie z pracą kolorem w różnych systemach oceny i interpretacji w niezwykły sposób rozwija intuicję kolorystyczną oraz poprawia kreatywność w codziennej aranżacji rzeczywistości. Niektórzy ludzie mogą jednak szybko znudzić się, praktykując kolory w jednakowy sposób każdego dnia. Poszukiwanie alternatywnych źródeł wiedzy i ekspresji barw może zainspirować nowe doświadczenia w pracy z kolorami, okazując się cennym, indywidualnym remedium, dzięki któremu tworzymy własne eliksiry kolorystyczne i energetyczne.
Rosnącą popularnością cieszy się także zasada „Pięciu Przemian”, która ma uniwersalne zastosowanie profilaktyczne dla zdrowia, zarówno w aranżacji wnętrz, jak i kulturze odżywiania i ćwiczeń. Warto zapoznać się z bogactwem interpretacji według filozofii pięciu przemian, ponieważ pomaga zrozumieć odwieczne prawa i cykle natury. 
Na schemacie poniżej przedstawiono relacje energetyczne pomiędzy podstawowymi żywiołami oraz ich kolorami z przypisywanymi im stanami emocjonalnymi.

Rys. 2.  Przykładowe relacje w interpretacji energii kolorów i emocji (Pięć Przemian)

źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem teorii Pięć Przemian

Dodatkowo, tak przedstawione emocje według zasady „5 przemian” funkcjonują m.in. w gimnastyce Qi Gong (Chi Kung) i noszą nazwę „Pięć Elementów”. W nadmiarze energie te zniekształcają się, powodując agresję, niepokój, obsesje, pretensje i fobie. Przetransformować można je tylko z pomocą energii Światła i Miłości.

Inną ciekawostką na temat związku pomiędzy barwami i emocjami może być zastosowanie uniwersalnych zasad w komponowaniu zbilansowanej diety u osób nadwrażliwych i nadpobudliwych, zwłaszcza u dzieci  z ADHD, Aspergerem, autyzmem i nerwicami). W celu zminimalizowania reakcji stresowych ogranicza się czerwone owoce i warzywa, ponieważ działają pobudzająco. Dzięki temu można zaobserwować spadek potliwości, nerwowości oraz agresywnych emocji. Powszechnie wiadomo, że takie dzieci inaczej odbierają kolory, co uwzględnia chromoterapia dziecięca.

Przykładowa tabela dietetyczna z wykorzystaniem cyklu 5 przemian: TU

Podsumowując, uniwersalna energia kolorów istnieje i można zacząć ją odczuwać poprzez systematyczną i uczciwą praktykę naturalnych metod uzdrawiania prowadzących do akceleracji pełni potencjału biofizycznego człowieka.


Chromoterapia

Terapia kolorem (koloroterapia) należy do najstarszych metod alternatywnego leczenia i wykorzystuje kompatybilność systemu czakr oraz dźwięków harmonicznych.
Zazwyczaj nie cierpimy danego koloru z powodu zaburzeń energetycznych, które ta tonacja symbolizuje. To jest sygnał, z którym centrum energetycznym trzeba popracować. Człowiek jest światłem i ma w sobie wszystkie kolory, tylko ciężko zharmonizować się na tyle, aby wewnętrzny pryzmat generował piękną tęczę. Podobnie, gdy uwielbiamy daną barwę lub z nią przesadzamy, jest to sygnał płynący z organizmu i podświadomości, który warto przeanalizować, aby podjąć skuteczne i bezpieczne działania zmierzające do wyrównania równowagi bioenergetycznej. Obecnie dostępne są rozmaite usługi związane z chromoterapią i analizą kolorystyczną wibracji. Ciekawym przykładem ich wykorzystania jest np. koloroskop oraz zdjęcia auryczne.

Ponieważ energia pozostaje cały czas w ruchu i obraz naszej wibracji ulega nieustannej transformacji, można mówić o kolorach względnie stałych i zmiennych. Oznacza to, że przypisuje się danej wibracji człowieka i otaczającej go materii przeważającą kolorystykę (zgodną/niezgodną), ale należy mieć na uwadze aktualne poziomy jako zawartość wszystkich zmiennych energii przepływających cyklicznie (np. energie roczne, miesięczne, tranzyty planet) i doraźnie (emocje, podarunki). 


Kolor w osobowości i ubiorze

Współcześnie większość ludzi kieruje się własnym gustem i modą. Jednak warto wykorzystać kolor również po to, aby wesprzeć osłabione centra energetyczne i dla lepszej komunikacji z samym sobą, oraz otoczeniem. Za pomocą zmyślnie dobranej formy i barw możemy znacznie poprawić nie tylko swój zewnętrzny wizerunek, ale także wewnętrzne poziomy energii.

W tabeli poniżej zestawiono przykładową wiedzę uniwersalną o podstawowych kolorach i ich znaczeniu.

Tab.1. Znaczenie kolorów w wybranych systemach oceny
źródło: opracowanie własne


Ciekawym przykładem energetycznego wykorzystania wiedzy o kolorach w kulturze ubioru jest tradycja słowiańska. Główną funkcją odzieży i dodatków jest m.in. harmonizacja energetyczna, ochrona i sterowanie biopolem.
Poniżej przedstawiono przykładowe stroje i zdobienia

źródło: Google


Również w tradycjach wschodu i obrzędach religijnych odnajdziemy wiele istotnych informacji na temat uniwersalnego znaczenia oraz wykorzystania kolorów, są one nieprzypadkowe.źródło: Google

Tab.2 Tajska interpretacja energetyki "kolorów dnia"
źródło: Google


Dodatkowo, warto kierować się intuicją oraz słuchać organizmu i tego, w jaki sposób odbieramy kolory subiektywnie.


Neonowa moda zwiastunem nowej świadomości

Od pewnego czasu można zaobserwować powrót mody na kolory neonowe. Szał odblasków związany jest z nową energią, którą niesie ze sobą świadomość Ery Wodnika. Odważne, kontrastowe i rażące w oczy zestawienia były już modne w latach 90-tych, szczególnie dzięki subkulturze Rave.
Kojarzą się z radością, nieograniczoną ekspresją, anarchią i wyzwoleniem ze skostniałych schematów.  
źródło: Google


Kolor wystroju wnętrz

Fenomenalnym sposobem na pracę z energią kolorów i żywiołów w pomieszczeniach jest chińskie Feng Shui oraz szkoły wiedzy z tą dziedziną powiązane. Niezwykła precyzja informacji możliwa na podstawie chińskiej astrologii, oraz szerokie możliwości kreatywnej realizacji projektów sprawiły, że Feng Shui na dobre zagościło w kulturze zachodniej jako trend organizacji przestrzeni, a nawet styl życia dążący do harmonii. Jednak w swym prawdziwym, doskonałym wymiarze jest ono trudną sztuką, która wymaga wielu lat nauki, doskonalenia i praktyki zawodowej. Dlatego warto zdecydować się na konsultacje z bardzo doświadczonym Mistrzem Feng Shui, ponieważ wiedza ogólna lub nawet zaawansowana może nie wystarczyć, aby prawidłowo stosować reguły cyrkulacji energii w przyrodzie, i wtedy chybione ustawienie zamiast pomóc, może nam szkodzić. Istnieje wiele niuansów, które zmieniają punkt widzenia na oddziaływanie procesów związanych z żywiołami, a te wpływają na wybór form i kolorów pełniących funkcje remediów.

O projektowaniu wnętrz zgodnie z wibracją osobistą można przeczytać: TUTAJ 


źródło: Google


Frequency art

Twórczość opartą na częstotliwościach dźwiękowych czyli „frequency art”, charakteryzuje bioenergetyczne podejście do kreacji  audiowizualnej. Tworzenie dzieł rezonujących harmonicznie, wpływa korzystnie na odbiorców takiej sztuki (healing art/sztuka uzdrawiania) i przyczynia się do tworzenia bardziej przyjaznej przestrzeni życia.

Więcej o barwach wibracji dźwiękowych w artykule: Widzialny dźwięk

http://smiele.wix.com/portfolio

źródło: http://tealeye.artistwebsites.com/

źródło: http://alexgrey.com/

źródło: http://janosh.com

http://smiele.wix.com/portfolio

http://ascension.net/


Programowanie neurolingwistyczne poprzez kolor

Wraz z niepohamowanym rozwojem komunikacji audiowizualnej, coraz więcej mówi się o podprogowym sterowaniu ludzką psychiką i całymi społeczeństwami za pomocą kolorów i form stosowanych w reklamach, wideoklipach, itd.  W związku z tym, należy mieć świadomość ich wpływu oraz chronić umysł przed szkodliwym działaniem perswazji w mediach. 
Dla równowagi energetycznej warto dostarczać organizmowi dzienną dawkę pozytywnych, życiodajnych stymulatorów w postaci medytacji i ćwiczeń z harmonicznymi obrazami i dźwiękami.
Świetnym sposobem na pracę z barwami jest twórczość energetyczna. Rysowanie, malowanie, rękodzieło mogą stać się osobistym narzędziem do medytacji osobistej z kolorami i energiami, które reprezentują. Niezależnie od tego, czy mamy talent, jest to wspaniała podróż w głąb siebie, która zaowocuje rozwojem duchowym.


Podsumowanie

Mogłoby się wydawać, że różnorodność oceny znaczenia kolorów w procesie harmonizacji człowieka i otoczenia wprowadza chaos w uniwersalnej teorii kolorów. Nic bardziej mylnego. Ta rozmaitość podejść może świadczyć o bogactwie doświadczeń w dziedzinie kolorów oraz dokumentuje i charakteryzuje okresy ograniczeń wiedzy na ten temat w różnych kręgach kulturowych i epokach.  

Wspaniałym przykładem na podsumowanie energii kolorów jest Dewanagari (Holi), czyli tradycja festiwalu kolorów w Indiach, która cieszy coraz większą popularnością także na Zachodzie i w Polsce. To nie tylko czas radości i zabawy, ale również wybaczania. Wszyscy kochamy kolory. Niezależnie od sztucznych podziałów tworzonych przez aspekty władzy i kontroli, to czas, w którym kolory łączą ludzi.

źródło: http://www.festivalofcolorsusa.com/festival-of-colors/colors/

źródło: http://berlin-enjoy.com/the-holi-festival-in-berlin/Wnioski

1.     Energia koloru związana jest z częstotliwością fal dźwiękowych, z których zbudowana jest materia.
2.     Energia koloru może w znacznym stopniu wpływać na procesy zdrowia i samorealizacji człowieka oraz na energetykę jego otoczenia.
3.     Umiejętność wykorzystania uniwersalnej wiedzy o energii kolorów jest podstawowym narzędziem sterowania jakością w otoczeniu wizualnym człowieka.
4.     Uniwersalna wiedza o kolorach jest źródłem informacji o otaczającej nas energii i jej manifestacjach w naszym organizmie.
5.     Brak wykorzystania uzdrawiającej mocy częstotliwości dźwiękowych na codzień, naraża człowieka na niepotrzebne dysharmonie energetyczne, które powodują negatywne samopoczucie, blokady i choroby, którym można zapobiec poprzez profilaktykę terapii naturalnych.
6.     Systematyczna praca z energią kolorów, zwłaszcza w systemie czakr, otwiera na rozwój duchowy i dążenie do harmonii w duszy, umyśle i ciele.
7.     Dobrze pracujące czakry sprawiają, że zmienia się kolorystyka aury człowieka i podnoszą się wibracje. Dzięki temu przyciąga on (rezonuje) z energią miłości i na planie fizycznym ma zdolność kreacji rzeczywistości harmonijnej i szczęśliwej energetycznie, proporcjonalnie do częstotliwości, którymi w danej chwili wibruje.
8.     Chromoterapia jest bezpieczna, bezinwazyjna i może być łączona z dowolnymi metodami akceleracji potencjału biofizycznego człowieka  jego otoczenia.Literatura
Borowiński M., Psychologia koloru, http://www.psychologiakoloru.pl/
Cousto H., The Cosmic Octave: Origin of Harmony, Planets, Tones, Colors, the Power of Inherent Vibrations, Wyd. Liferhythm, 2000
Kołomańska K., Jakość wizualna dźwięku, SJSW, 2014,
Kołomańska K.,
Kuo-Dimmer M., Qi Gong 5 Elements practice, https://www.youtube.com/watch?v=_6Y8QSVyYhM
Kraz von Rohr I., Leczenie kolorami. Magia i moc kolorów, Wyd. Amber, 2005
Lamus Dworski, http://lamus-dworski.tumblr.com/post/118518275112/jestem-m%C5%82od%C4%85-polk%C4%85-szukam-pomys%C5%82%C3%B3w-na-tatua%C5%BC-o 
Leszczyński B., Wpływ kolorów na nasze życie, Ezoteryka, http://boguslawleszczynski.blogspot.com/2012/11/kolory.html
Tereszczuk D., Symbolika buddyzmu tybetańskiego, http://diamentowadroga.pl/dd19/symbolika_buddyzmu_tybetanskiego
Znaczenie kolorów kulturze chińskiej, http://ankang55.salon24.pl/441343,znaczenie-kolorow
Zwierzyńska Ewa, Los wyhaftowany na płótnie, http://czasopis.pl/los-wyhaftowany-na-plotnie-ewa-zwierzynska-2/
http://lamus-dworski.tumblr.com/post/118518275112/jestem-m%C5%82od%C4%85-polk%C4%85-szukam-pomys%C5%82%C3%B3w-na-tatua%C5%BC-o


niedziela, 8 marca 2015

SYPIALNIA ZEN

Sypialnia Zen -  Projektowanie zgodne z wibracją osobistą

Zmiana jakości otoczenia domowego w leczniczy mikroklimat, w którym swobodnie i radośnie rozwi-jamy się, polega na korzystnym dopasowaniu funkcji pomieszczeń do natury żywiołów.
Ustawienie zgodne z osobistą wibracją, energią miejsca i uwzglę-dniające szereg naturalnych zmien-nych to proces, który wymaga ciągłego doskonalenia świadomości. Energia pozostaje w ruchu, ale istnieją rozma-ite naturalne metody jej równoważenia i optymalizacji. Przy okazji, holistyczne spojrzenie na wystrój wnętrza uwra-żliwia na problemy energetyczne, oraz stawia nowe wyzwania. Okazuje się, że znalezienie naturalnych i odpowia-dających indywidualnym potrzebom materiałów budowlanych, tkanin i ele-mentów dekoracyjnych w rozsądnej cenie, może zająć trochę czasu. Dlatego przed rozpoczęciem działań warto zorientować się w ich dostęp-ności, rzeczywistych cenach oraz terminach dostawy.
Pomysł na „sypialnię zen” jest konty-nuacją projektu „Zen w blokowisku“  
Początek serii: Kuchnia zen w blokowisku

Energetyczne BHP

Można nazwać je najwyższym wymiarem higieny i ekologii J Podstawą działań jest naturalny kompas, który pozwala zaplanować zadanie tak, aby uzyskać wsparcie natury, lub gdy to niemożliwe, chociaż lepiej zrozumieć i przyjąć z rozumiejącym spokojem tzw. „przeciwności losu“. Praca z materiałami naturalnymi, litoterapia, chromoterapia i zabiegi oczyszczająco-ochraniające są zdecydowanie odczuwalne nawet dla ludzi, którzy nie mają wiedzy, doświadczenia ani osobistego przekonania, co do ich skuteczności.
W procesie harmonizacji wykorzystuję wiele sprawdzonych naturalnych i twórczych metod akceleracji potencjału biofizycznego, m.in. wskazówki mistrzyni feng-shui, pani Małgosi Gałkowskiej-Błądek, które dają zaskakujące efekty :)

Nie potrzeba skomplikowanych narzędzi, aby ocenić czy warto stosować energetyczne BHP. Wysoką jakość domowej przestrzeni weryfikuje po prostu odczuwanie natychmiastowych skutków jej dobroczynnego wpływu na ciało i duszę.

Dlaczego warto to robić?
Przebywanie w czystym i harmonijnym otoczeniu zdecydowanie podnosi ogólną jakość życia, korzystnie wpływa na zdrowie, poprawia samopoczucie i wspomaga regenerację organizmu. Uwaga, bo w życiu wiele się zmieni od realizacji marzenia o przestrzeni zen. 
Po zmianach przychodzi refleksja, w jaki sposób człowiek wytrzymywał w toksycznych przestrzeniach i związkach, które więcej energii zabierały niż dawały. A w taki, że po prostu było się odłączonym od biopola. Żywy człowiek dostrzega, rozumie i wciela prawa natury wokół siebie.
Człowiekowi dążącemu do harmonii przydarzają się okazje, aby zmienić otoczenie wokół siebie.

Dlaczego naturalne materiały są takie istotne? Otóż rezonują one z żywymi komórkami, czyli dają chorym komórkom wzorzec zdrowej komórki. Nie tylko podnoszą wibracje w pomieszczeniu i neutralizują szkodliwe wpływy otoczenia, ale umiejętnie połączone dają zwielokrotniony efekt, widoczny jako korzystny wpływ dla ludzi, roślin i zwierząt, które znajdą się biopolu. W praktyce oznacza to przyspieszoną rewitalizację komórek biologicznych, większą odporność na stres, zmęczenie i choroby, poprawę gospodarki energią oraz wzrost wydajności psychofizycznej. Nie trzeba dodawać, że wszelkie tworzywa sztuczne działają na komórki dokładnie odwrotnie, czyli destrukcyjnie.

Należy unikać tworzyw sztucznych i toksycznych rozwiązań, szczególnie tam gdzie się śpi, wypoczywa i gdzie jest żywność.

Jest to szczególnie istotne w procesie rekonwalescencji, osłabienia fizycznego i psychicznego, oraz gdy chcemy możliwie jak najskuteczniej zneutralizować zewnętrzne wpływy zewnętrzne otoczenia.Motywem przewodnim eksperymentu było zastosowanie naturalnych materiałów, które pozytywnie wpłyną na energetykę sypialni i wzmocnią potencjał właściciela. Zanim jednak pojawił się ten pomysł, istniała potrzeba zlikwidowania prowizorycznych rozwiązań, pozbycia się z przestrzeni wypoczynku mało życzliwych energii i tworzyw sztucznych, okablowania oraz innych toksycznych zjawisk, co ostatecznie zadecydowało o remoncie. W przypadku długiej historii negatywnych obciążeń energetycznych pomieszczenia, warto dokładnie i kilkukrotnie przeprowadzić oczyszczanie.
Gdy dodatkowo zbiega się w czasie z nowiem księżyca, zadziała również maksymalne wsparcie sił natury. Takie „uparte” pomieszczenia mogą długo bronić się przed zmianami, ale zrozumienie przyczyn złego samopoczucia na jego terytorium, wypadków i innych niespodzianek na placu budowy, pozwala zapobiec im na przyszłość w wykończonym pomieszczeniu.Symbolika w dekoracji wnętrz

Symbolika to nie zabawa, w której możemy zestawiać dowolne symbole, chyba, że posiadamy wszechstronną wiedzę lub perfekcyjną intuicję. Za każdym z nich stoją obrazy i konstytuują się określone energie, które w odczuwalny sposób wpływają na nasze zdrowie, samopoczucie i samorealizację. Jeżeli między właścicielem a pomieszczeniem brakować będzie harmonii, „będzie się tam działo” J

Ustawienie tej konkretnej sypialni związane jest m.in. z żeńską energią, bierną i metaliczną, a energią Ziemi i wzmacnianiem energii Drzewa, w intencji pozytywnej zmiany na energię miłości. Można powiedzieć, że „tworzenie przestrzeni miłości” jest to bardzo silna intencja i działa zabójczo na to, co energii miłości poddać się nie zdoła.Wybór bieli jako motywu przewodniego pojawił się instynktownie, jako oprawa pod brzozowe pnie i baldachim – główne atrakcje sypialni. Podobno w tradycji Dalekiego Wschodu komnata cesarzowej znajdowała się również na zachodzie i była malowana na biało J
Rustycykalne wnętrza nieprzemijalnie w modzie, choć wybór na taki styl padł ze względu na brzozy. Stylowa, ale niedroga podłoga dębowa z bardzo szerokich i długich paneli kładzionych metodą płynną to prawdziwa zdobycz na polskim rynku. Co ciekawe, weszła na szerokość bez przycinania - „dobry omen”?
Taka świadomość, że wszystko jest na swoim miejscu znacznie podnosi wibrację remontu i przyczynia się do tworzenia przestrzeni miłości. Podłoga idealnie dopełnia klimat, współgra także sufit naciągnięty kreszowaną wiskozą. Dodatkowa warstwa kasetonów styropianowych i korka pod spodem to zawsze izolacja akustyczna od uciążliwych sąsiadów. Ściany a la mur pobielony wapnem, klasyka gatunku.
Romantycznego charakteru nadaje biały zwiewny baldachim osadzony na bambusowej konstrukcji w kształcie sześcianu. W strefie bogactwa, mini fontanna z podświetlanym fluorytem i ruchomą kulą na szczycie oraz kryształami u podnóża.  W tym przypadku pierwszy miesiąc dostrajania się tego remedium był bardzo trudny. Trzeba liczyć się z tym, że zmiany, które wprowadzamy w energetyce pomieszczeń mogą bardzo szybko i dosadnie objawić się w naszym życiu, pozornie wprowadzając na początku chaos i komplikacje. Taka próba może być ciężkim sprawdzianem wiary we własną siłę i możliwości. Coś musi się rozpaść, aby powstało coś lepszego i mocniejszego.Całości dopełnia widok z łóżka na brzozową polanę (fototapeta 3D) i prawdziwe pnie brzózek z pobliskiego nadleśnictwa. Dobrze skomponowana aranżacja zdecydowanie powiększa perspektywę w małym pomieszczeniu, a właściwości brzozy pozytywnie stymulują.
Mówi się o brzozie, że  

Brzoza (z Wikipedii)

·         Według wierzeń Słowian zasadzona przy grobie brzoza miała chronić przed duchami, według chrześcijan podobny cel miał spełniać krzyż brzozowy. Słowianie, którzy grzebali zmarłych nogami na wschód, sadzili ją zawsze od strony północnej grobu. Przypisywano jej magiczne działanie – z jej pomocą można było pozbyć się wycieńczenia i dreszczy
·         Gałązek brzozowych używano na wianki i do zdobienia domów w czasie Zielonych Świątek, na palmy w czasie Niedzieli Palmowej by budzić nimi śpiochów, oraz w śmigus do smagania dziewcząt
·         Według współczesnych radiestetów brzoza ma pozytywną energię i dotykanie jej i przebywanie w bliskim jej sąsiedztwie jest korzystne. Według horoskopów urodzeni w znaku brzozy (24 czerwca) są pracowici, zgodni, oszczędni, skromni i wierni w przyjaźni, pozbawieni są niestety słuchu muzycznego
·         U starożytnych Rzymian brzoza symbolizowała m.in. władzę. Stąd właśnie pęk brzozowych rózg związanych rzemieniem – "fasces" – był oznaką władzy liktorskiej. Gałązek brzozowych używano też podczas uroczystości wprowadzania na urząd nowych konsulów
·         Brzoza symbolizuje miłość, małżeństwo, wesele, rodzinę i czystość. Rzymianie z gałązek brzozy sporządzali pochodnie weselne, których ogień miał przynosić szczęście nowożeńcom
·         Brzoza była atrybutem skandynawskiej bogini małżeństwa i rodziny Frigg
·         Brzoza stanowiła również amulet chroniący przed czarami. Dlatego też kołyski wykonywano najchętniej z drewna brzozowego, aby strzegło noworodka przed rzuconym urokiem


Remontowe podpowiedzi
 •        Zanim rozpoczniesz działania, bardzo dokładnie wyobraź sobie, co chcesz zrobić, po co i jaki ma być efekt końcowy – myślenie o szczegółach pozwala szybciej przyciągnąć to, co nam potrzebne, aby zrealizować marzenie
 •      Podstawą utrzymania korzystnej energii podczas remontu jest elastyczność jako otwartość, wyrozumiałość i gotowość na improwizację, gdy plan A zawiedzie
 •         Ufaj, że jeśli wszystko robisz według naturalnego kompasu, otrzymasz wsparcie Natury, więc twardo trzymaj się zasad naturalnego prawa
 •    Poznasz fachowca po narzędziach – jeśli masz wątpliwości, co do profesjonalizmu pracowników, ich kultury, pomysłowości a nawet przyjaznego usposobienia, pamiętaj, że obecnie jest ogromna konkurencja na rynku budowlanym i zawsze znajdzie się ktoś inny, kto może wnieść pozytywną energię do pomieszczenia, a to jest podstawa przy założeniu harmonizacji – unikać ludzi o wątpliwej energii
 •        Pytaj wprost o zakres usług, wyjaśniaj pomysły i z góry ustalaj „widełki”, ponieważ remonty zazwyczaj trwają 2 razy dłużej i dwa razy drożej niż w planie
 •        Unikaj haseł tanio-szybko-profesjonalnie, z założenia te 3 elementy nie idą razem w parze
 •       Unikaj osób, których tożsamość ciężko zidentyfikować w branży, o nieskazitelny wizerunek bardziej starają się Ci, którzy mają zarejestrowaną działalność
 •        Bycie miłym, stanowczym i zorientowanym w temacie pomaga uzyskać  satysfakcjonującą cię jakość
 •         Stara wykładzina może posłużyć za podkładkę, aby wyciszyć uciążliwe dźwięki remontowe i ochronić podłogę przed brudem i uszkodzeniami
 •       Naturalny olejek eteryczny dodany do farby niweluje remontowe zapachy i nadaje ścianie pachnącej świeżości, która utrzymuje się w pomieszczeniu do kilku tygodni, w zależności od klimatu – mimo intensywności naturalnych ekstraktów, można dodać 2 fiolki na 2,5l farby
 •         w Polsce nie istnieje rynek budowlany przyjazny naturze, choć można zaobserwować rozwój usług związanych z budownictwem naturalnym, brak również ekip, które przyjęłyby takie małe zlecenia jak remont 9m2 sypialni oraz rzetelnej wiedzy, którą można posłużyć się w eksperymentach opartych na naturalnych metodach
 •         Naturalne metody i materiały – każdy używa ich nieco inaczej, najlepiej wziąć pod uwagę całą dostępną wiedzę i dodać intuicyjnie, od serca coś od siebi
 •       Fototapeta – najdroższa nie znaczy najlepsza. Najmniej toksyczny rodzaj to tradycyjna papierowa na klej wodny. Do kładzenia fototapet zawsze należy brać ekipę specjalizującą się konkretnie w fototapetach, ponieważ rzeczywiście jest to bardzo trudne i wymaga wprawy, aby uzyskać przyzwoity efekt końcowy. Brzozowy gaj kładli profesjonaliści z dekoratornia.pl
 •         Źle dobrana fototapeta pod kątem perspektywy zdjęcia i perspektywy pomieszczenia to jeden z najczęstszych błędów popełnianych przez klientów. Sprawdza się stare przysłowie, że nie zawsze najlepsze to co, się podoba, a raczej to, co będzie pasować i dobrze wyglądać.

Poniżej screeny z szybkiej aranżacji dla wyobrażenia fototapety i jej dopasowania do wnętrza. Ważne, aby perspektywa wyglądała możliwie jak najbardziej naturalnie, wtedy złudzenia głębi nic nie rozprasza i wiedzie ona swobodnie wzrok na przód.
W przypadku brzozowego gaju chodziło o zachowanie proporcji między drzewami na fototapecie a tymi w naturze, które stoją na przedzie, jednocześnie zwracając uwagę na kąt płaszczyzny pod jakim wchodzi trawa i przechodzi w horyzont. Poniżej porównano tapetę za 150 zł i za 1400zł. Okazuje się, że najlepszy rzut perspektywy miała najtańsza tapeta na rynku, co znacznie obniżyło koszty remontu.  To także mała satysfakcja, że z odpowiednim nastawieniem na potrzeby, znajdą się najbardziej optymalne rozwiązania.Starannie wyselekcjonowane brzozy ok 2,5m o średnicy 20-50cm zakupiono w nadleśnictwie w Ząbkach. Metr sześcienny takich brzóz kosztował ok. 120 zł + transport na własną rękę.
Przez jakiś czas powinny mieć zapewnioną chłodną temperaturę ze względu na jakość procesu schnięcia. Zima jest idealnym momentem na taki zabieg dekoracyjny, ponieważ drzewo oddaje wodę i ma jej stosunkowo mniej niż latem. Dodatkowo styczeń 2015 okazał się łaskawie suchy, co wspomaga prawidłowy proces schnięcia.


Od tyłu brzozy oświetlono punktowo ledami na listwie, które w naturze kojarzą się nieco z odbiciami światła słonecznego i nadają bardzo klimatycznej atmosfery. 
Z pniaków można wykonać inne dekoracje - stolik, świeczniki i uchwyt na lampiony. To świetna i kreatywna zabawa.Te wykonane samodzielnie mają dużo lepszą energię niż kupione.Skąd biorą się remedia? Można powiedzieć, że pojawiają się same, gdy uświadomimy sobie, że ich potrzebujemy. Pomysłów na aranżacje warto poszukiwać we własnej wibracji. 

Oprócz kamieni zodiakalnych, urodzeniowych, itd. warto zastosować te, które pasują do celu, okresu w którym się jest, lub transformacji, której dokonanie się chcemy pozytywnie wesprzeć.
Osoby poszukujące fontann z kamienia - uwaga na wahania rynkowe cen do 50 do 300 euro za wyroby podobnej jakości użytkowania.
Naturalne kamienie w sypialni

Naturalna moc kamieni i orgonu to idealne wsparcie dla organizmu przemęczonego i narażonego na toksyny. Odpowiedni dobór wiąże się z koniecznością zbadania wibracji własnej i pomieszczenia, aby dokonać harmonizacji różnych aspektów. Można uzyskać  mocne i stabilne biopole, które uzdrawia i uodparnia na wszelkie dolegliwości.

Fluoryt nazwany jest "Kamieniem Geniuszy". Symbolizuje także transformację, zaangażowanie i pracowitość. Wykazuje właściwości wytwarzania energii z wody generując procesy przemiany materii i oczyszczania organizmu z toksyn. Oddziałuje w ten sposób przede wszystkim na komórki mózgu i procesy myślowe. Skutecznie oczyszcza przeciążony system nerwowy, podwyższa zdolność przyswajania nowych informacji, pogłębia koncentrację i analizę przyczynowo-skutkową faktów. Pomaga w rozumieniu rzeczy, które do końca nie są możliwe do udowodnienia empirycznie. Rozbudza zatem intuicję i „przeczucia”, za którymi warto podążać. W ten sposób Fluoryt sprzyja głębokiemu uwolnieniu umysłu od zbędnych myśli i pozwala na odpoczynek od nieustannej pracy, którą wykonuje nasz mózg w postaci kontrolowania wszystkiego dookoła. Momenty, w których umysł jest głęboko odprężony sprzyjają swobodnej pracy ośrodka uczuć, który wspiera pragmatyzm umysłu dodając do niego pierwiastek inteligencji emocjonalnej. Ułatwia to głębszy wgląd w wydarzenia, łatwiejsze pokonywanie trudności dnia codziennego, podejmowanie decyzji zgodnych z naszymi wewnętrznymi przekonaniami i jednocześnie takich, które nie ranią innych osób.

Opis m.in. ze strony: Regenerująca moc kamieni – ciekawe kompendium na temat kamieni, z którego warto zaczerpnąć inspiracji w tworzeniu litoterapii dla swojej wibracji.

Należy pamiętać, aby regularnie rozładowywać, oczyszczać i ładować kamienie, aby zachowały pełnię swojej naturalnej mocy.

Oprócz fluorytu jest druza ametystowa do ładowania kamieni, kryształy górskie i  kwarc różowy oraz różne „kamienie osobiste”.