O blogu
Blog SJSW stworzono z myślą o popularyzacji wiedzy i archiwizacji zagadnień związanych z jakością wizualną.


Aktualność i ważność problematyki jakości w otoczeniu wizualnym człowieka jako pochodna procesów globalnych rośnie proporcjonalnie m.in. wraz z rozwojem komunikacji, przemysłu i technologii. 
Unifikacja, standaryzacja, normalizacja i optymalizacja określają nową wizję jakości oraz kierunki ekspansji człowieka w przestrzeń wizualną. Można mówić o jakości życia, jakości pracy, jakości środowiska, jakości produktów i usług oraz jakości procesów.
 
Ogólnie pojmowana jakość powinna być w centrum zainteresowania każdego człowieka. 

Powszechny dostęp do informacji zawartej w obrazie oraz zmiana sposobu obrazowania stanowią potężne narzędzie władzy, kontroli i kreacji. 
Istotnym zagadnieniem staje się świadomość i umiejętność interpretacji tej wiedzy, która wiąże się z koniecznością zmiany sposobu myślenia o jakości życia w kontekście przekazu, który płynie z otoczenia wizualnego. 
W tym celu potrzebna jest znajomość naturalnego prawa, umożliwiająca przestawienie się na myślenie intuicyjne, kreatywne, dywergencyjne i innowacyjne.
To narzędzia oceny jakości w środowisku wizualnym łączące cele przyszłości z odwiecznym prawem natury. Dzięki tak ujętej metodyce oceny jakości wizualnej możliwe jest tworzenie życiodajnej bioarchitektury przyjaznej wszechstronnemu rozwojowi.
__________________________________________________________
                                        

KEIT, Katarzyna Kołomańska
Wolny strzelec, multimedia artist, medium kreatywne
Właścicielka studio sztuk audiowizualnych KEITOPOLIS
Badacz, autorka nowoczesnej koncepcji zarządzania jakością wizualną, 

Doktorantka prof. dr. hab. inż. Wojciecha Werpachowskiego (PW)
Autorka Programu Promocji Jakości Wizualnej


KONSULTACJE PROFESJONALNE


KLIMAT, Dariusz Klimczak
Wolny Strzelec

Artysta plastyk, surrealista
Eseista

Piotr MELLER
Wolny Strzelec
Socjolog, podróżnik
Ekspert fotografii cyfrowej i projektowania graficznego

Michał Giedrojć
Wolny Strzelec
Psycholog, artysta
ASP w Poznaniu
Prowadzi własne studio fotografii artystycznej
Autor wielu prac nagradzanych w międzynarodowych konkursach

KROOMEN, Paweł Bajew
Wolny Strzelec
Artysta fotograf
Prowadzi własne studio fotografii artystycznej w Puławach
Ulubieniec fotograficznych for internetowych

KAREZ, Michał Karcz
Wolny Strzelec
Artysta plastyk
Prowadzi własne studio
Autor bestsellerowych fotomanipulacji
Jeden z najlepszych polskich artystów grafików młodego pokolenia

OZ, Olga Zielińska
Wolny Strzelec
Fotograf, trener, mistrzyni rękodzieła artystycznego
Właścicielka kilku galerii z wieloletnim doświadczeniem
m. in. Coś Pięknego, Galeria 3, OZ i inne
Organizatorka znanych targów sztuki użytkowej w Warszawie (Art Sfera)

ZŁODZIEJKA, Marcelina Oczkowska
Historyk literatury, kulturoznawca, filmoznawca, fotograf
Organizatorka obecnie najlepszych na polskim rynku warsztatów fotografii artystycznej
Wiele dróg – jedna pasja
III miejsce w 2008 r. oraz wyróżnienie w 2009 w konkursie Fotoerotica


Janusz Czajkowski [*]
Doświadczony fotograf, blogger, niezwykły mówca
Kopalnia wiedzy o fotografii i socjologii polskich portali fotograficznych


ZAPLECZE NAUKOWEprof. dr hab. inż. Wojciech Werpachowski
Wybitny specjalista ds. zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, 
Zastępca dyrektora ds. naukowych na Politechnice Warszawskiej
Autor cenionych publikacji naukowych, charyzmatyczny wykładowca z wieloletnim doświadczeniem.


dr inż. Bogdan Kamiński
Fizyk, badacz naukowy, kierownik katedry technik multimedialnych i grafiki komputerowej PWSBiA 
Autor programu kształcenia na specjalności "Techniki multimedialne i grafika komputerowa"
Autor znanych publikacji o tematyce grafiki i DTP

dr inż. Dorota Wolak
Badacz naukowy, specjalista ds. zarządzania jakością
Projektantka mody i konstruktor odzieży, właścicielka własnej marki

płk. dr inż. Kazimierz Kołomański
Wynalazca, konstruktor, saper, badacz naukowy, wybitny specjalista ds. technik wojskowych
Autor wielu publikacji naukowych z zakresu inżynierii wojskowej

mgr Jan Młynarczyk
Absolwent ASP, artysta malarz 
Wykładowca "Technik multimedialnych i grafiki komputerowej" z wieloletnim doświadczeniem
Dyplom z wyróżnieniem w 1982 roku w zakresie projektowania graficznego w pracowni plakatu 
prof. Henryka Tomaszewskiego. W tym samym czasie aneks do dyplomu w pracowni 
malarstwa prof. Teresy Pągowskiej.
W zakresie własnej działalności artystycznej uprawia malarstwo, zajmuje się wykorzystaniem 
programów 3D w realizacji projektów rzeźby mechanicznej 
oraz instalacji wykorzystujących technologie cyfrowe