wtorek, 22 września 2015

Święta geometria jako archetyp jakości wizualnejŚwięta geometria jako archetyp jakości wizualnej

Poszukiwanie archetypu jakości wizualnej, który stanowiłby uniwersalny wzorzec jakości życia prowadzi do zagadnienia „świętej geometrii”. We wszystkich kulturach i wierzeniach na przestrzeni całej historii świata, można odnaleźć wspólne motywy geometryczne, którym przypisywane są właściwości lecznicze i harmonizujące. Odnajdujemy je także w starożytnych systemach wiedzy. Nazywa się je świętą geometrią, ponieważ nie tylko są piękne i hipnotyzujące w sensie estetycznym, ale przede wszystkim dlatego, że stanowią matrycę stworzenia. Oznacza to, że obrazują i opisują kształty oraz proporcje idealnego podziału leżącego u podstaw kreacji wszechświata.  Mówi się o nich, że są uniwersalnym językiem natury.  W praktyce oznacza to, że zastosowanie motywów świętej geometrii (poprzez harmoniczne częstotliwości energii) ma zbawienny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne ludzi, a także zwierząt i roślin.

Istnieje wiele definicji świętej geometrii. Ich istotą jest założenie, że istnieniem kieruje uporządkowany matematyczny wzorzec, zatem jest ona kluczem do zrozumienia budowy wszechświata i pomaga poczuć oraz zrozumieć  jedność wszechrzeczy. Ponieważ geometryczny obraz można opisać językiem liczb, możliwe staje się długo oczekiwane pogodzenie świata nauki i duchowości (rozumianej nie jako religijność, a jako przebudzenie świadomości kosmicznej). Obecnie, fizyka kwantowa jest  dziedziną, która zajmuje się naukowym wyjaśnieniem tych świętych konstrukcji geometrycznych. Prowadzi się wiele badań i eksperymentów interdyscyplinarnych, które dowodzą „magicznego” działania harmonicznych wzorców geometrii. Powstaje coraz więcej publikacji oraz inicjatyw z pogranicza nauki i twórczości artystycznej mających na celu upowszechnienie fenomenu świętej geometrii. Praktyczne zastosowanie świętej geometrii

Przykłady świętej geometrii są wszechobecne w naturze (budowa organizmów żywych i naturalne prawo). Jako wyraz doskonałej jakości życia przejawia się poprzez uniwersalne działanie praw przyrody na organizmy żywe. W niniejszym artykule przedstawiono przykłady, naturalnie symboli, kształtów i matryc świętej geometrii istnieje wiele.

Na infografice poniżej przedstawiono ogólne zastosowanie świętej geometrii i jego cel.
Opracowanie własne
Świętą geometrię można stosować na co dzień do oczyszczania i rewitalizacji wody, pożywienia oraz jako odpromiennik od szkodliwej energii. Dzięki emanacji zdrowego pola energetycznego wszystko, co się w nim znajdzie, powraca do harmonijnego składu pierwotnego, odzyskując żywą i życiodajną formę. Dlatego w starożytności, zagospodarowanie przestrzeni oraz budowle architektoniczne planowano i wznoszono w harmonii z naturalnym prawem. Również z tego powodu, współczesna nauka nie była w stanie wyjaśnić niektórych zjawisk towarzyszących starożytnej technologii.
Święta geometria stanowi także nieocenione wsparcie w praktyce rozwoju duchowego i osobistego. Ułatwia zrozumienie praw rządzących wszechświatem oraz wspiera w przebudzeniu świadomości. Dążenie do jedności, miłości i harmonii jest istotą przekazu świętej geometrii.

Wystarczy wydrukować i umieścić w otoczeniu w formie obrazów, podkładek lub ozdób. Najlepszą energię mają przedmioty, które sami własnoręcznie wykonamy dla siebie w skupieniu i z intencją bezwarunkowej miłości. Warto również poszukiwać przedmiotów wykonanych z taką intencją, z którymi najmocniej rezonujemy. Najsilniej święta geometria działa na orgonitach oraz w złocie, w towarzystwie odpowiednio dobranych i zaprogramowanych kamieni szlachetnych. Własnoręczny rysunek także może mieć silną moc energetyczną, o ile nasza intencja będzie czysta w wysiłku włożonym w jego stworzenie.


Tetrahedron

Symbole świętej geometrii

Do popularnych symboli świętej geometrii zalicza się sferę (kulę), spiralę prawoskrętną (np. celtycki triskelion, majański galaktyczny motyl), kwiat życia (bardzo popularny w architekturze). Warto pamiętać o kanonie Leonarda Da Vinci (geometria ludzkiego ciała), złotym środku, szeregu Fibonacciego, czy boskim współczynniku Fi.

W świętej geometrii przyjęło się traktować koło jako symbol energii żeńskiej, a linię prostą jako symbol energii męskiej. Połączmy więc teraz energię męską z żeńską, nakładając na żeńskie koła, męskie linie proste. Linie proste nakładamy na Kwiat Życia łącząc ze sobą środki wszystkich kół. Po nałożeniu linii prostych otrzymamy Sześcian Metatrona, w ramach którego otrzymamy pięć brył platońskich. Dzięki bryle sześcianu foremnego można uzyskać „złotą proporcję”, na której opiera się dwunastościan. Po połączeniu ze sobą brył platońskich w trzech wymiarach uzyskujemy „Gwiezdną Matkę” zwaną również „Mniejszym Labiryntem”.

Gwiezdna Matka, www.goldenmean.info

Inne przykłady to Merkaba, gwiazda Arcygamy, Sri Yantra, fraktale oraz mandale powstałe w oparciu o to wzornictwo, np. najbardziej skomplikowana matematycznie to mandala Grupy Liego E8. Pierwszym dynamicznym kształtem jest torus.

Warto pamiętać także o labiryntach. Jednym z najbardziej znanych jest labirynt z Chartes zwany "różanym labiryntem". Dawniej labirynt był figurą symboliczną, wyrażał zamęt i zamieszanie, a także wtajemniczenie i mądrość. Znalezienie drogi do centrum i powrotnej do wyjścia znamionowało zwycięstwo ducha nad materią, rozumu nad instynktem, wieczności nad przemijaniem [9].

źródło: Google


Ciekawym przykładem świętej geometrii jest symbolika słowiańska, w tym głagolica, krzyż słoneczny (swastyki, swarzyce, itd.). Część słowiańskiej kultury można odnaleźć w hinduizmie. Do motywów świętej geometrii można zaliczyć także inny język obrazowania – runiczny futhark.

Krosno (Głagolica)


Podsumowanie

Obecnie święta geometria staje się modna, choć nie każdy rozumie dlaczego. Wraz z „erą wodnika” doświadczamy dynamicznych i spektakularnych zmian na poziomie energetycznym, a co za tym idzie, zmienia się także nasz sposób postrzegania rzeczywistości. Zainteresowanie świętą geometrią mniej lub bardziej uświadomione, jednak jest dowodem na to, że wchodzimy w nowy etap rozwoju. Istotne staje się zgłębianie wiedzy na temat częstotliwości, którymi rezonuje święta geometria, ponieważ jest to darmowe narzędzie uzdrawiania na wszystkich poziomach – duszy, ciała i umysłu. Darmowe, ponieważ sami możemy uprawiać sztukę częstotliwości (frequency art) poprzez medytacje twórcze.

Fraktalny holograficzny wszechświat - model

Bibliografia
1. Czym jest Święta Geometria?, http://swietageometria.info/czym-jest-swieta-geometria 
2. Drunvalo M., 2006, Pradawna tajemnica kwiatu życia, Wyd. Centrum
3. Emoto M., 2008, Woda. Obraz energii Życia, Wyd. Medium
4. Ghyka M.C., 2014,  Złota liczba. Rytuały i rytmy pitagorejskie w rozwoju cywilizacji                         zachodniej, Wyd. Universitas, Kraków
5. Haramein, N., The origin of spin: a consideration of torque and coriolis forces
        In Einstein’s field equations and grand unification theory, http://hiup.org/wp-content/uploads/2013/05/torque_paper.pdf 
6. Hemenway P., 2009, Sekretny kod. Tajemnicza formuła, która rządzi sztuką, przyrodą i nauką,           Wyd. Evergreen
7. Kołomańska K., 2014, Czy istnieje kompetentna energie. Wzorzec uniwersalnej jakości życia,             SJSW, http://sjsw-aqva.blogspot.com/2014/05/czy-istnieje-kompetentna-energia.html 
8. Kołomańska K., 2014, Przedsiębiorczość przyszłości i bioarchitektura jakości wizualnej,                     Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, nr 8 (775), Wyd. Instytutu ORGMASZ, Warszawa,
9. Matela L., Sakowska O., 2002, Oddziaływanie kształtów i symboli, Studio Astropsychologii, Białystok 
10. Mroziński  T., 2015, Głagolica. Biała magia słowiańska, 
        http://apokalipsa-eden.bloog.pl/id,347344753,title,BIALA-MAGIA-SLOWIANSKA,index.html?smoybbtticaid=615a1c 
11. O figurach świętej geometrii, http://www.swietageometria.darmowefora.pl/index.php?topic=15
12. Symbolika Słowiańska, http://ag.108.pl/index.php/forum/3-forum/16-nasza-sowiaska-spucizna/282-sowiano-aryjska-symbolika
13. Symbole słowiańskie, https://wiaraprzyrodzona.wordpress.com/category/symbole-slowianskie/ 
14. Święta Geometria, http://herkimer.blog.onet.pl/2011/01/29/swieta-geometria/
15. Święta Geometria, http://imaginarium.org.pl/index.php?       option=com_content&view=article&id=123:wita-geometria&catid=45:po-pierwsze&Itemid=53 
16. Tegmark M., 2015, Nasz matematyczny wszechświat. W poszukiwaniu prawdziwej natury                 rzeczywistości, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa
17. The Resonance Project, http://resonance.is/ 
18. Welcome to the evolution, http://www.mayanmajix.com/gb250.html
19. Winter D., The Golden Mean, http://www.goldenmean.info/creation/ Sri Yantra - znaczenie poziomów

Galaktyczny Motyl


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz