czwartek, 3 lutego 2011

The Journal of Aesthetics and Art CriticismNiniejszy magazyn sztuki i estetyki powstał w 1942 roku z inicjatywy the American Society for Aesthetics. Znajdziemy w nim ambitne publikacje na temat sztuki i estetyki, eseje tematyczne oraz recenzje książek. 

Terminem "sztuka" objęto nie tylko formy tradycyjne jak muzyka, literatura, malarstwo, architektura, czy rzeźba, lecz także współczesne sztuki wizualne jak fotografia, film, performance, rękodzieło artystyczne i sztuka konceptualna.

JAAC nacechowany jest podejściem teoretycznym i interdyscyplinarnym do problematyki sztuki i estetyki. W jego zbiorach znajdziemy 

Archiwum  jest skarbnicą wiedzy i inspiracji naukowej w dziedzinach sztuk wizualnych.
Autorami publikacji są nie tylko naukowcy, lecz także artyści, pisarze, wykładowcy m.in. filozofii. literatury porównawczej, literatury angielskiej oraz psychologii, prawa oraz innych dziedzin powiązanych z problematyką sztuki i estetyki. 
Stanowi świetne źródło pomocniczne w badaniach naukowych i procesie tworzenia tez w zakresie sztuk wizualnych.