niedziela, 9 sierpnia 2015

Energia kolorów w procesie harmonizacji człowieka i jego otoczenia

"Mamy w sobie wszystkie kolory, tylko ciężko zrobić tęczę"


Wstęp

Istnieje wiele szkół przedstawiających różne koncepcje oddziaływania kolorów na psychikę i organizm człowieka, przypisujące do barw żywioły oraz właściwości lecznicze. Najciekawszy wydaje się zbiór uniwersalnych praw natury, traktowany jako pierwotna inspiracja dla wszelkich systemów analizy, oceny i interpretacji kolorów. Znane teorie koloru opierają się na obserwacjach procesów zachodzących w przyrodzie przez pryzmat czynnika kulturowego, cywilizacyjnego, społecznego, religijnego i lokalnego, rozumianych jako ograniczenie wiedzy w różnych epokach rozwojowych oraz rejonach świata.
Współczesny wymiar tego zjawiska w aspekcie pozytywnym dotyczy m.in. chromoterapii, a w negatywnym wiąże się z neurolingwistycznym programowaniem umysłów także poprzez wykorzystanie kolorów, np. programowanie nastrojów społecznych, politycznych oraz potrzeb i oczekiwań konsumenckich. Można powiedzieć, że od czasów starożytnych, aż po współczesną psychologię zachodnią, wiedza o energii kolorów (w procesie harmonizacji człowieka i jego otoczenia), nabrała wielu odcieni. Podobnie jak inne aspekty wiedzy uniwersalnej, uległa dogmatyzacji, a opinie na temat rzeczywistego wpływu danej kolorystyki na człowieka są aktualnie podzielone. Reprezentują główne podejścia: zachodnie, chińskie, wedyjskie, szamańskie i uniwersalne. Można je podzielić także na: energetyczne, symboliczne, estetyczne, badawczo-naukowe, psychologiczne, marketingowe i indywidualne.
W ujęciu Naturalnego Prawa, dostępna wiedza weryfikowana jest poprzez identyfikację częstotliwości fal elektromagnetycznych, które manifestują się jako wiązki światła tworzące fizyczny obraz rzeczywistości. Wielowymiarowy i kolorowy. 
Metody oceny koloru w różnych systemach służą zatem porównaniu i otwarciu się na uniwersalne zasady. Można zauważyć, że studiując równocześnie różne źródła wiedzy, świadomość człowieka współczesnego na powrót scala się i transformuje w kierunku uniwersalnej wiedzy. Oznacza to w praktyce, że przestaje być on uczniem mistrza metody, a zaczyna rozwijać się jako mistrz uniwersalnej wiedzy, który z wachlarza metod wybiera te najlepsze rozwiązania pod kątem prostoty harmonizacji człowieka i otoczenia tu i teraz, w skali mikro i makrokosmosu.

Energia kolorów – podejście uniwersalne

Energia koloru jako zestaw cech (wibracji) zakodowanych w częstotliwościach fal, manifestuje się w otoczeniu wizualnym człowieka. 
Na schemacie poniżej przedstawiono przykładowe systemy oceny posługujące się częstotliwościami dźwięku i ich kolorystyczną wizualizacją.

Rys.1.  Przykładowe instrumenty wiedzy oparte na systemach oceny kolorów

źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem Google.pl.

Najbardziej popularne systemy to m.in.:

- wedyjskie centra energetyczne czyli czakry (czakramy, chakry, ćakramy, itd.)
- NLP (wszelkie działania neurolingwistyczne w tym hipnoza, neuromarketing, itd.)
- systemy chińskie (np. 5 przemian, feng shui)
- zarządzanie wizualne (np. systemy bezpieczeństwa i oznakowanie ostrzegawcze)
- symbolika powstała na bazie tradycji i trendów mody.

Warto pamiętać o wspólnych, uniwersalnych właściwościach kolorów. Szczególnie, gdy różnorodność interpretacji wprowadza u początkujących pozorne zamieszanie oraz niespójności w logice postępowania z kolorami. Większość osób korzystających z wiedzy o kolorach jest zgodna co do faktu, żeby opanować do perfekcji jedną metodę, do której mamy największe przekonanie wewnętrzne. Obecnie za taką metodę przyjmuje się system wedyjski, czyli czakralny, jako najprostszy i niezawodny.
Doświadczenie z pracą kolorem w różnych systemach oceny i interpretacji w niezwykły sposób rozwija intuicję kolorystyczną oraz poprawia kreatywność w codziennej aranżacji rzeczywistości. Niektórzy ludzie mogą jednak szybko znudzić się, praktykując kolory w jednakowy sposób każdego dnia. Poszukiwanie alternatywnych źródeł wiedzy i ekspresji barw może zainspirować nowe doświadczenia w pracy z kolorami, okazując się cennym, indywidualnym remedium, dzięki któremu tworzymy własne eliksiry kolorystyczne i energetyczne.
Rosnącą popularnością cieszy się także zasada „Pięciu Przemian”, która ma uniwersalne zastosowanie profilaktyczne dla zdrowia, zarówno w aranżacji wnętrz, jak i kulturze odżywiania i ćwiczeń. Warto zapoznać się z bogactwem interpretacji według filozofii pięciu przemian, ponieważ pomaga zrozumieć odwieczne prawa i cykle natury. 
Na schemacie poniżej przedstawiono relacje energetyczne pomiędzy podstawowymi żywiołami oraz ich kolorami z przypisywanymi im stanami emocjonalnymi.

Rys. 2.  Przykładowe relacje w interpretacji energii kolorów i emocji (Pięć Przemian)

źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem teorii Pięć Przemian

Dodatkowo, tak przedstawione emocje według zasady „5 przemian” funkcjonują m.in. w gimnastyce Qi Gong (Chi Kung) i noszą nazwę „Pięć Elementów”. W nadmiarze energie te zniekształcają się, powodując agresję, niepokój, obsesje, pretensje i fobie. Przetransformować można je tylko z pomocą energii Światła i Miłości.

Inną ciekawostką na temat związku pomiędzy barwami i emocjami może być zastosowanie uniwersalnych zasad w komponowaniu zbilansowanej diety u osób nadwrażliwych i nadpobudliwych, zwłaszcza u dzieci  z ADHD, Aspergerem, autyzmem i nerwicami). W celu zminimalizowania reakcji stresowych ogranicza się czerwone owoce i warzywa, ponieważ działają pobudzająco. Dzięki temu można zaobserwować spadek potliwości, nerwowości oraz agresywnych emocji. Powszechnie wiadomo, że takie dzieci inaczej odbierają kolory, co uwzględnia chromoterapia dziecięca.

Przykładowa tabela dietetyczna z wykorzystaniem cyklu 5 przemian: TU

Podsumowując, uniwersalna energia kolorów istnieje i można zacząć ją odczuwać poprzez systematyczną i uczciwą praktykę naturalnych metod uzdrawiania prowadzących do akceleracji pełni potencjału biofizycznego człowieka.


Chromoterapia

Terapia kolorem (koloroterapia) należy do najstarszych metod alternatywnego leczenia i wykorzystuje kompatybilność systemu czakr oraz dźwięków harmonicznych.
Zazwyczaj nie cierpimy danego koloru z powodu zaburzeń energetycznych, które ta tonacja symbolizuje. To jest sygnał, z którym centrum energetycznym trzeba popracować. Człowiek jest światłem i ma w sobie wszystkie kolory, tylko ciężko zharmonizować się na tyle, aby wewnętrzny pryzmat generował piękną tęczę. Podobnie, gdy uwielbiamy daną barwę lub z nią przesadzamy, jest to sygnał płynący z organizmu i podświadomości, który warto przeanalizować, aby podjąć skuteczne i bezpieczne działania zmierzające do wyrównania równowagi bioenergetycznej. Obecnie dostępne są rozmaite usługi związane z chromoterapią i analizą kolorystyczną wibracji. Ciekawym przykładem ich wykorzystania jest np. koloroskop oraz zdjęcia auryczne.

Ponieważ energia pozostaje cały czas w ruchu i obraz naszej wibracji ulega nieustannej transformacji, można mówić o kolorach względnie stałych i zmiennych. Oznacza to, że przypisuje się danej wibracji człowieka i otaczającej go materii przeważającą kolorystykę (zgodną/niezgodną), ale należy mieć na uwadze aktualne poziomy jako zawartość wszystkich zmiennych energii przepływających cyklicznie (np. energie roczne, miesięczne, tranzyty planet) i doraźnie (emocje, podarunki). 


Kolor w osobowości i ubiorze

Współcześnie większość ludzi kieruje się własnym gustem i modą. Jednak warto wykorzystać kolor również po to, aby wesprzeć osłabione centra energetyczne i dla lepszej komunikacji z samym sobą, oraz otoczeniem. Za pomocą zmyślnie dobranej formy i barw możemy znacznie poprawić nie tylko swój zewnętrzny wizerunek, ale także wewnętrzne poziomy energii.

W tabeli poniżej zestawiono przykładową wiedzę uniwersalną o podstawowych kolorach i ich znaczeniu.

Tab.1. Znaczenie kolorów w wybranych systemach oceny
źródło: opracowanie własne


Ciekawym przykładem energetycznego wykorzystania wiedzy o kolorach w kulturze ubioru jest tradycja słowiańska. Główną funkcją odzieży i dodatków jest m.in. harmonizacja energetyczna, ochrona i sterowanie biopolem.
Poniżej przedstawiono przykładowe stroje i zdobienia

źródło: Google


Również w tradycjach wschodu i obrzędach religijnych odnajdziemy wiele istotnych informacji na temat uniwersalnego znaczenia oraz wykorzystania kolorów, są one nieprzypadkowe.źródło: Google

Tab.2 Tajska interpretacja energetyki "kolorów dnia"
źródło: Google


Dodatkowo, warto kierować się intuicją oraz słuchać organizmu i tego, w jaki sposób odbieramy kolory subiektywnie.


Neonowa moda zwiastunem nowej świadomości

Od pewnego czasu można zaobserwować powrót mody na kolory neonowe. Szał odblasków związany jest z nową energią, którą niesie ze sobą świadomość Ery Wodnika. Odważne, kontrastowe i rażące w oczy zestawienia były już modne w latach 90-tych, szczególnie dzięki subkulturze Rave.
Kojarzą się z radością, nieograniczoną ekspresją, anarchią i wyzwoleniem ze skostniałych schematów.  
źródło: Google


Kolor wystroju wnętrz

Fenomenalnym sposobem na pracę z energią kolorów i żywiołów w pomieszczeniach jest chińskie Feng Shui oraz szkoły wiedzy z tą dziedziną powiązane. Niezwykła precyzja informacji możliwa na podstawie chińskiej astrologii, oraz szerokie możliwości kreatywnej realizacji projektów sprawiły, że Feng Shui na dobre zagościło w kulturze zachodniej jako trend organizacji przestrzeni, a nawet styl życia dążący do harmonii. Jednak w swym prawdziwym, doskonałym wymiarze jest ono trudną sztuką, która wymaga wielu lat nauki, doskonalenia i praktyki zawodowej. Dlatego warto zdecydować się na konsultacje z bardzo doświadczonym Mistrzem Feng Shui, ponieważ wiedza ogólna lub nawet zaawansowana może nie wystarczyć, aby prawidłowo stosować reguły cyrkulacji energii w przyrodzie, i wtedy chybione ustawienie zamiast pomóc, może nam szkodzić. Istnieje wiele niuansów, które zmieniają punkt widzenia na oddziaływanie procesów związanych z żywiołami, a te wpływają na wybór form i kolorów pełniących funkcje remediów.

O projektowaniu wnętrz zgodnie z wibracją osobistą można przeczytać: TUTAJ 


źródło: Google


Frequency art

Twórczość opartą na częstotliwościach dźwiękowych czyli „frequency art”, charakteryzuje bioenergetyczne podejście do kreacji  audiowizualnej. Tworzenie dzieł rezonujących harmonicznie, wpływa korzystnie na odbiorców takiej sztuki (healing art/sztuka uzdrawiania) i przyczynia się do tworzenia bardziej przyjaznej przestrzeni życia.

Więcej o barwach wibracji dźwiękowych w artykule: Widzialny dźwięk

http://smiele.wix.com/portfolio

źródło: http://tealeye.artistwebsites.com/

źródło: http://alexgrey.com/

źródło: http://janosh.com

http://smiele.wix.com/portfolio

http://ascension.net/


Programowanie neurolingwistyczne poprzez kolor

Wraz z niepohamowanym rozwojem komunikacji audiowizualnej, coraz więcej mówi się o podprogowym sterowaniu ludzką psychiką i całymi społeczeństwami za pomocą kolorów i form stosowanych w reklamach, wideoklipach, itd.  W związku z tym, należy mieć świadomość ich wpływu oraz chronić umysł przed szkodliwym działaniem perswazji w mediach. 
Dla równowagi energetycznej warto dostarczać organizmowi dzienną dawkę pozytywnych, życiodajnych stymulatorów w postaci medytacji i ćwiczeń z harmonicznymi obrazami i dźwiękami.
Świetnym sposobem na pracę z barwami jest twórczość energetyczna. Rysowanie, malowanie, rękodzieło mogą stać się osobistym narzędziem do medytacji osobistej z kolorami i energiami, które reprezentują. Niezależnie od tego, czy mamy talent, jest to wspaniała podróż w głąb siebie, która zaowocuje rozwojem duchowym.


Podsumowanie

Mogłoby się wydawać, że różnorodność oceny znaczenia kolorów w procesie harmonizacji człowieka i otoczenia wprowadza chaos w uniwersalnej teorii kolorów. Nic bardziej mylnego. Ta rozmaitość podejść może świadczyć o bogactwie doświadczeń w dziedzinie kolorów oraz dokumentuje i charakteryzuje okresy ograniczeń wiedzy na ten temat w różnych kręgach kulturowych i epokach.  

Wspaniałym przykładem na podsumowanie energii kolorów jest Dewanagari (Holi), czyli tradycja festiwalu kolorów w Indiach, która cieszy coraz większą popularnością także na Zachodzie i w Polsce. To nie tylko czas radości i zabawy, ale również wybaczania. Wszyscy kochamy kolory. Niezależnie od sztucznych podziałów tworzonych przez aspekty władzy i kontroli, to czas, w którym kolory łączą ludzi.

źródło: http://www.festivalofcolorsusa.com/festival-of-colors/colors/

źródło: http://berlin-enjoy.com/the-holi-festival-in-berlin/Wnioski

1.     Energia koloru związana jest z częstotliwością fal dźwiękowych, z których zbudowana jest materia.
2.     Energia koloru może w znacznym stopniu wpływać na procesy zdrowia i samorealizacji człowieka oraz na energetykę jego otoczenia.
3.     Umiejętność wykorzystania uniwersalnej wiedzy o energii kolorów jest podstawowym narzędziem sterowania jakością w otoczeniu wizualnym człowieka.
4.     Uniwersalna wiedza o kolorach jest źródłem informacji o otaczającej nas energii i jej manifestacjach w naszym organizmie.
5.     Brak wykorzystania uzdrawiającej mocy częstotliwości dźwiękowych na codzień, naraża człowieka na niepotrzebne dysharmonie energetyczne, które powodują negatywne samopoczucie, blokady i choroby, którym można zapobiec poprzez profilaktykę terapii naturalnych.
6.     Systematyczna praca z energią kolorów, zwłaszcza w systemie czakr, otwiera na rozwój duchowy i dążenie do harmonii w duszy, umyśle i ciele.
7.     Dobrze pracujące czakry sprawiają, że zmienia się kolorystyka aury człowieka i podnoszą się wibracje. Dzięki temu przyciąga on (rezonuje) z energią miłości i na planie fizycznym ma zdolność kreacji rzeczywistości harmonijnej i szczęśliwej energetycznie, proporcjonalnie do częstotliwości, którymi w danej chwili wibruje.
8.     Chromoterapia jest bezpieczna, bezinwazyjna i może być łączona z dowolnymi metodami akceleracji potencjału biofizycznego człowieka  jego otoczenia.Literatura
Borowiński M., Psychologia koloru, http://www.psychologiakoloru.pl/
Cousto H., The Cosmic Octave: Origin of Harmony, Planets, Tones, Colors, the Power of Inherent Vibrations, Wyd. Liferhythm, 2000
Kołomańska K., Jakość wizualna dźwięku, SJSW, 2014,
Kołomańska K.,
Kuo-Dimmer M., Qi Gong 5 Elements practice, https://www.youtube.com/watch?v=_6Y8QSVyYhM
Kraz von Rohr I., Leczenie kolorami. Magia i moc kolorów, Wyd. Amber, 2005
Lamus Dworski, http://lamus-dworski.tumblr.com/post/118518275112/jestem-m%C5%82od%C4%85-polk%C4%85-szukam-pomys%C5%82%C3%B3w-na-tatua%C5%BC-o 
Leszczyński B., Wpływ kolorów na nasze życie, Ezoteryka, http://boguslawleszczynski.blogspot.com/2012/11/kolory.html
Tereszczuk D., Symbolika buddyzmu tybetańskiego, http://diamentowadroga.pl/dd19/symbolika_buddyzmu_tybetanskiego
Znaczenie kolorów kulturze chińskiej, http://ankang55.salon24.pl/441343,znaczenie-kolorow
Zwierzyńska Ewa, Los wyhaftowany na płótnie, http://czasopis.pl/los-wyhaftowany-na-plotnie-ewa-zwierzynska-2/
http://lamus-dworski.tumblr.com/post/118518275112/jestem-m%C5%82od%C4%85-polk%C4%85-szukam-pomys%C5%82%C3%B3w-na-tatua%C5%BC-o


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz