Strefa ISO

Zainteresowanie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego koncepcją zarządzania jakością w otoczeniu wizualnym człowieka ma na celu przeprowadzenie analizy eksperckiej dotyczącej możliwości standaryzowania jakości wizualnej jako normy ISO.

oficjalna strona PKN

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz