czwartek, 14 października 2010

KONFERENCJA w Toruniu: Prezentacja PROGRAMU PROMOCJI JAKOŚCI W SZTUCE WIZUALNEJ

PROGRAM PROMOCJI JAKOŚCI                                    W SZTUCE WIZUALNEJ                                                       na Konferencji 2010


VI Ogólnopolska Konferencja Metodyczno-Naukowej z Udziałem Gości Zagranicznych pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji uczniów zdolnych”.
Temat planowanych obrad :
Konferencja odbędzie się w dniach 15-16 X 2010 r. w Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu. Organizatorami konferencji są: Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz dyrekcja Gimnazjum i Liceum Akademickiego.


———————
Celem konferencji będzie wymiana informacji i doświadczeń w zakresie badań i praktyki edukacyjnej związanej z zagadnieniami zdolności i twórczości. Proponujemy poniższe tematy i zagadnienia:
 1. Zdolności ogólne, kierunkowe, twórcze jako potencjalność jednostki
 2. Procedury identyfikacji i diagnostyki zdolności
 3. Rodzaje i rozwój zdolności poznawczych, kierunkowych, twórczych
 4. Rodzaje twórczości
 5. Koncepcje zdolności
 6. Strategie i programy kształcenia uczniów zdolnych (od przedszkola po studia wyższe)
 7. Programy stymulujące rozwój zdolności twórczych
 8. Rozwój społeczno-emocjonalny osób szczególnie zdolnych
 9. Osoby zdolne z problemami w uczeniu się
 10. Nieadekwatne osiągnięcia uczniów zdolnych
 11. Opieka pedagogiczna i psychologiczna nad szczególnie zdolnymi
———————
Organizatorzy:
- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
- Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 83, 87-100 Toruń
———————

———————
Kontakt tel.: (0-prefix-56) 655-55-60 (sekretariat GiLA)
e-mail: joanna.gc@wp.pl (sekretarz konferencji)

Przewodnicząca Komitetu Programowego
prof. dr hab. Wiesława Limont
Sekretarz naukowy konferencji
mgr Joanna Cieślikowska
——————————–
Program szczegółowy:
Piątek
15 października 2010 r.

OBRADY w AULI UMK
ul. Gagarina 11, Toruń
Sobota
16 października 2010 r.

OBRADY w Gimnazjum i Liceum Akademickim ul. Szosa Chełmińska 83, Toruń
9.00 – 10.00Rejestracja uczestników10.00 – 10.45Wykład plenarny
prof. Krzysztof Szmidt

„Twórczy Zachód, twórcza Polska? Rozważania o społeczno-kulturowych uwarunkowaniach rozwoju kreatywności”
10.00 – 10.15Otwarcie konferencji
10.15 – 11.35
Wykład inauguracyjny
prof. Klaus Urban

„Odpowiedzialna kreatoligencjaÒ jako kompetencje dla przyszłości. Podejście integralne”
10.45 – 11.10Przerwa na kawę
i poczęstunek
11.35-12.00Przerwa na kawę11.10 – 13.10Obrady
w równoległych sekcjach

Sekcja 1
„Uwarunkowania rozwoju twórczości”

Sekcja 2
„Uczeń zdolny, jego rodzina, szkoła, nauczyciele”
12.00-13.20Wykład plenarny
prof. Joan Freeman

„Losy zdolnych. Co się zdarza, kiedy dzieci zdolne dorastają”
13.25- 14.00Prezentacja:Kujawsko-Pomorski System Wspierania Zdolności i Talentów
mgr Iwona Waszkiewicz
Kujawsko-Pomorski
Kurator Oświaty
mgr Ilona Zduńczuk
KP CEN w Bydgoszczy
13.10 – 14.00Przerwa na obiad
14.00-14.30Przerwa na kawę i poczęstunek14.00-15.30Obrady
w równoległych sekcjach

Sekcja 3
„Zdolności artystyczne”
Sekcja 4
„Wokół dobrej praktyki szkolnej”

Sekcja 5
„Psychologiczne aspekty funkcjonowania ucznia zdolnego”
14.30 – 16.00Panel dyskusyjny

(prof. Krzysztof Szmidt, mgr Arkadiusz Stańczyk, mgr Maria Mach,
mgr Danuta Szymańska-Al Samarrai)
18.30Uroczysta kolacja15.30Zamknięcie konferencji
——————————–
16 X 2010 r. – godz. 11.10-13.10
Sekcja 1. „Uwarunkowania rozwoju twórczości”
Marcin Jaworski: „Bunt, twórczość, kultura popularna”
Aleksandra Chmielińska: „Twórczość jako źródło szczęścia. Koncepcje psychologii pozytywnej a praktyka psychoedukacji”
Monika Wróblewska: „Poziom inteligencji emocjonalnej a zdolności twórcze”
Ewa Wiśniewska: „Stymulowanie zdolności twórczych poprzez trening – wyniki badań eksperymentalnych”
Małgorzata Makiewicz: „Matematyczne zdolności twórcze uczniów gimnazjów”
Dominika Jastrzębska: „Wyobraźnia i zdolności twórcze a inteligencje wielorakie dzieci w wieku przedszkolnym”
Ewelina Szwałek: „Warsztaty twórcze jako aktywizacja twórczego rozwoju dzieci i młodzieży”
Agnieszka Szpak: „Zdolności twórcze uczniów dyslektycznych – diagnoza i implikacje edukacyjne”
Dorota Kulesza: „Szkolna Liga Twórczości – systemowe wspieranie kształtowania postawy twórczej w Gimnazjum Niepublicznym w Zabierzowie Bocheńskim”
Sekcja 2. „Uczeń zdolny, jego rodzina, szkoła, nauczyciele”
Maria Ledzińska: „Uczestnicy olimpiad przedmiotowych w procesie rekrutacji na studia uniwersyteckie”
Beata Dyrda: „Uczniowie o wysokich osiągnięciach, uczniowie zdolni, uczniowie twórczo myślący, czyli o różnicach w funkcjonowaniu dzieci zdolnych w szkole”.
Anna Przybylska: „Świat dziecka, które widzi dalej i wyżej…”
Ewa Antonina Muzioł: „Teoretyczno-empiryczny model kształcenia ucznia zdolnego w Polsce”
Maria Łojek: „Konstrukcja podmiotu w procesie edukacyjnym”
Aldona Małyska: „Uczelnia wyższa szkołą twórczego (samo)rozwoju studentów”
Joanna Orda: „Nauczyciel twórcą intencjonalnym”
Małgorzata Siekańska: „Środowisko rodzinne a rozwój zdolności sportowych”
——————————–
16 X 2010 r. – godz. 14.00-15.30
Sekcja 3. „Zdolności artystyczne”
Bernadeta Didkowska: „Jak poszerzanie zakresu postrzegania może być edukacją ku twórczości”
Katarzyna Kołomańska alias KEIT:
„Program promocji nowoczesnych standardów jakości w Sztuce Wizualnej”
Barbara Kaczorowska: „Projekt edukacyjno-artystyczny Bestiariusz
Urszula Gembara: „Style aktualizacji siebie u studentów o różnym poziomie osiągnięć artystycznych”
Magdalena Janota-Bzowska: „Atelier artystyczne a wspieranie zdolności uczniów”
Elżbieta Frołowicz: „Rozwój muzyczny dziecka wczesnoszkolnego i jego stymulacja”
Andrzej Krzywka: „Fantazyjne zdolności rzeczywistości”
Sekcja 4. „Wokół dobrej praktyki szkolnej”
Arkadiusz Stańczyk: „Gimnazjum i Liceum Akademickie jako organizacja ucząca się”
Izabela Deptuła: „Od zabawy do dojrzałości. Kilka refleksji na temat gazety szkolnej”
Małgorzata Augustynowicz, Paweł Chariasz, Renata Drozdowska, Mariusz Kamiński,
Bożena Kmiecik, Anna Rygielska, Arkadiusz Stańczyk, Anna Zaklikiewicz: „Nauczanie przez działanie, czyli dlaczego lubimy pracować metodą projektów”
Janusz Polakowski: „Aktywność fizyczna wychowanków internatu ZS UMK GiLA w Toruniu”
Małgorzata Stańczak: „Możliwości rozwoju zdolności uczniów w szkole zawodowej”
Lidia Pasich: „Wspieranie rozwoju zdolności uczniów w projekcie edukacyjnym Taki jak Mozart
Anna Róża Makaruk: „Repertuar oddziaływań nauczycielskich służących rozwijaniu potencjału informatycznego uczniów gimnazjum”
Sekcja 5. „Psychologiczne aspekty funkcjonowania ucznia zdolnego”
Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk: „Psychologiczne problemy uczniów uzdolnionych artystycznie”
Kamila Lasocińska: „Dylematy życia codziennego osób uzdolnionych artystycznie”
Anna Gluska: „Sytuacja psychologiczna utalentowanych uczniów szkół muzycznych na przykładzie Klasy Talentów w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy”
Anna Mróz: „Rola wzmożonej pobudliwości emocjonalnej w pełnym rozwoju osób zdolnych”
Katarzyna Śliwińska, Wiesława Limont, Joanna Dreszer: „Wzmożona pobudliwość psychiczna, a temperament uzdolnionych uczniów”
Maciej Kołodziejski: „Testy Erwina E. Gordona w identyfikacji ucznia (nie tylko) zdolnego”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz