czwartek, 21 października 2010

GALERIA BYLE JAKOŚCI GALERIĄ JAKOŚCIGalerie internetowe

            Większość właścicieli galerii internetowych swą przygodę rozpoczęło od hobby. Ograniczony personel, czas i środki determinują poziom jakości usług i kierunki rozwoju, Alternatywnym źródłem prezentacji i sprzedaży w sieci sztuki i rękodzieła stają się autorskie blogi i fanpage na fb. Orientacja na przetrwanie ekonomiczne i generowanie popytu kształtuje przeciętny wizerunek galerii i portali internetowych pośredniczących w popularyzacji oraz sprzedaży sztuki, rękodzieła artystycznego, itd. Choć galerie rozwijają się, rozbudowują i wprowadzają zmiany estetyczne oraz inne mające na celu usprawnienie działania witryn, na próżno doszukiwać się w nich dążenia do doskonałości, czy uniwersalnych wzorców jakości wizualnej. Tematyka sieciowych galerii zdominowana jest przez rynek mody, a blogerzy i właściciele starają się podążać za aktualnymi trendami, nowinkami, lub promują asortyment niszowy. Tematyka blogów jest dla odmiany bardzo zróżnicowana i można w nich odnaleźć wiele cennej wiedzy o uniwersalnym znaczeniu dla samodoskonalenia.

Z wewnętrznej analizy badawczej polskiego środowiska galerii i blogów (przeprowadzonej latem 2010 r. na potrzeby badań jakości wizualnej) wynika, że społeczność galerii internetowych jest świadoma swoich wad, ale bezradna wobec wysokich wymagań. Innymi słowy, każdy orze jak może, żeby nie utonąć. Badano potencjał kultury net art do kreowania wzorców jakości, świadomość projakościową środowiska sztuki użytkowej i rękodzieła oraz opnię publiczną na temat stanu sfery wizualnej.

Na rysunku poniżej zilustrowano analizę słabych oraz mocnych stron galerii internetowych w kontekście działań projakościowych  

Rys. 1 Analiza SWOT galerii internetowych
Źródło: Opracowanie własne, z wykorzystaniem fot. D. Klimczak

Zgodnie z analizą SWOT, galerie internetowe posiadają przewagę słabych stron nad mocnymi, ale funkcjonują w przyjaznym dla siebie otoczeniu. Dzięki rozwojowi sieci komunikacji multimedialnej utrzymują pozycję na rynku, który przenosi się do świata wirtualnego. Tam, gdzie walutą staje się nasz czas i uwaga, trwa neuromarketingowa wojna na słupki z wynikami. Największą słabością otoczenia wewnętrznego galerii i całego środowiska kreacji wizualnej jest brak filozofii jakości, która stała by się podstawą działania. Szanse, jakie daje otoczenie zewnętrzne wykorzystuje się w powierzchowny sposób. Warto zwrócić uwagę na chęć galerii do upodabniania się na wzór blogów, aby przyciągnąć i utrzymać uwagę odbiorców. Obraz, który wyłania się ze SWOT ogranicza motywację galerii do wyłamania się z reguł społecznej ekonomii. Można powiedzieć, że zajmują się quasi potrzebami i quasi wzorcami, które w rozumieniu obrazowym są zniekształcone i nierozwojowe w obliczu aktualnych potrzeb i wyzwań (jeszcze nieuświadomionych).  

Popularne galerie internetowe w Polsce i za granicą, polskie portale (choć istnieją dużo krócej od zagranicznych)  dość prężnie rozwijają się od strony neuromarketingowej. Z punktu widzenia oceny jakości wizualnej przyczyniają się do powiększania "śmietniska wizualnego", promują rzeczy nieistotne, powielane w nieskończoność i do znudzenia. Zachodzi potrzeba poszerzenia horyzontu trendów o architekturę zdrowia, harmonii z naturą, ciągłego doskonalenia, poszukiwania innowacji także w modzie, wzornictwie, wystroju i dekoracji wnętrz oraz zdobnictwie. Te hasła nakreślają obraz nowej jakości życia i warto je promować z pożytkiem własnym i ogólnym. Wiedza o atrybutach jakości wizualnej może diametralnie zmienić sposób postrzegania świata jako systemu powiązanych ze sobą elementów. 

Wymagania systemowe

Przede wszystkim, galerie zagraniczne wymagają i oferują więcej danych, statystyk i funkcji płatnych związanych z layoutem, moderacją i bezpieczeństwem strony. 
Profile użytkowników udostępniają znacznie szerszy zakres funkcji moderatorskich: 
m.in. personalizacji, edycji, monitoringu. Moderatorzy są obecni aktywnie, zaangażowani w swoją funkcję i komunikatywni. Regulaminy grup ściśle określone i egzekwowane, szczególnie pod kątem kultury wypowiedzi. Krytyka tylko w merytorycznym tonie, mile widziana raczej na życzenie autora. Estetycznie często mają bardziej opływowe kształty i wysmakowane dodatki autorskie.

Poniższe schematy są fragmentami analizy wyników ankiety przeprowadzonej m.in. w celu zebrania opinii publicznej na temat sytuacji w Polsce. Większość ankietowanych negatywnie ocenia przeciętny poziom jakości otoczenia wizualnego, kierunki i obszary rozwoju galerii pod względem promowanych treści, wartości, innowacji. Nie mamy zaufania do sztuki współczesnej ani przekazu, jaki niesie obecnie kultura.

Wnioski dotyczące obserwacji ogolnego stanu wiedzy o jakości wizualnej 
  • Zachodzi potrzeba integracji dostępnej wiedzy i opracowania strategii poprawy jakości organizacji, działania i rozwoju świadomości na temat wpływu jakości wizualnej na umysł człowieka i jego rozwój psychofizyczny
  • Respondenci mają problem z identyfikacją pojęcia jakości wizualnej, postrzeganiem otoczenia wizualnego w sposób systemowy, holistyczny i procesowy. Wykazują  chęć poszerzenia swej wiedzy i umiejętności, szczególnie za darmo. Wiele osób wybiera warsztaty rozwoju osobistego, aby zainicjować w swoim życiu pozytywne zmiany
  • Niezależnie od stopnia wdrożenia w obszar problematyki jakości wizualnej, opinie ankietowanych pokrywają się z obserwacją desk research
  • Niestety, równocześnie nie tylko badani uczestnicy wykazują bierną postawę wobec problemów jakości sfery wizualnej, przy jednoczesnym entuzjazmie dla samej inicjatywy doskonalenia siebie i otoczenia w harmonii z naturą 
  • Ankietowani raczej nie są zadowoleni z obecnego stanu rzeczy, jednak mniejszość odczuwa potrzebę podjęcia działań osobistych, gdyż reszta nie spodziewa się, iż możliwe jest powszechne wprowadzenie "utopijnych zasad", lub nieznacznie przyczyni się do ogólnej poprawy jakości otoczenia wizualnego (podobnie jak świadomość ekologiczna niewiele egzekwuje w kwestiach ekologii) 
  • Wagę nowatorskiego przedsięwzięcia opartego na inicjatywie społecznej bagatelizują także zawodowe środowiska akademickie, podobnie jak instytucje medialne, błędnie kierujące się priorytetem ekonomicznym (energia i jakość jest za darmo, ale wymaga czasu, uwagi, zaangażowania i wysiłku)
  • Wnioski przedstawione poniżej uzasadniają tezy badawcze, które w centrum rozważań stawiają prawidłowy rozwój psychofizyczny człowieka dominowany informacjami napływającymi z otoczenia wizualnego. Konieczność głębokiej, wielopoziomowej rewizji postrzegania jakości życia zależy od umiejętności głębszego wglądu w procesy nią sterujące na poziomie kwantowym
  • Wkład blogosfery w 

Wnioski o  środowisku galerii internetowych

Zdecydowana większość badanych uważa, iż ogólne tendencje odbiorców sztuki użytkowej są na niskim poziomie jakości z braku umiejętności głębszej interpretacji. Potrzeba kreuje popyt, a póki pozostaje nieuświadomiona to nie ma popytu. Chodzi o brak akcentu w edukacji powszechnej położonego na rozwijanie samodzielnego myślenia, myślenia dywergencyjnego, skojarzeniowego, twórczego. Każdy doskonali się na własną rękę i inaczej odkrywa prawdę o rzeczywistości. Emocje wokół piękna, estetyki i wartości są pojęciami względnymi i ulotnymi, ale energia podlega niezmiennym prawom natury.

Trudno ocenić początkowe szanse inicjatyw projakościowych, ale zdecydowana większość respondentów uważa, że byłoby bardzo dobrze, gdyby społeczeństwo "zaraziło się" pozytywnymi ideami harmonizującymi z naturą. W wypowiedziach podkreśla się trud, jakiego wymaga zmiana podejścia na holistyczne. 

Za najciekawsze panele warsztatowe ankietowani uznali:
§               Grafika i fotografia artystyczna jako dziedziny (20%)
§               Prawo autorskie. Plagiaty. Polityka bezpieczeństwa sztuki użytkowej w sieci (62%)
§               Spotkania warsztatowe z artystami  (52%)
§               Elementy historii jakości wizualnej (34%)
§               Projektowanie stron www (40%)
§               Wystawy i spotkania autorskie (69%)
§               Angielski w kreacji wizualnej (native speaker) (47%)
§               Vademecum foto sprzętu i podstawy edycji fotografii (87%)
§               Problemy DTP (63%)
§               Fotografia analogowa, reklamowa –Vademecum profesjonalisty (16%)Brak komentarzy:

Prześlij komentarz