piątek, 6 maja 2011

KONFERENCJA Pomiar i ewaluacja jakości kształcenia , Kalisz-Russów 2011
szczegółowy program konferencji
w publikacji z konferencji m.in artykuł dot. nowoczesnej wizji i koncepcji zarządzania jakością w edukacji artystycznej:


Pomiar i ewaluacja jakości kształcenia w świetle paradygmatu jakości w sztukach wizualnych 


mgr K. Kołomańska (Keit) (PWSBiA/SJSW)
pod kierownictwem: prof. dr hab. W. Werpachowski (PW, PIW IOSP)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz